Bernt svarer

Bernt svarer: Når blir styre­medlemmer inhabile som politikere?

Bernt svarer. Jussekspert Jan Fridthjof Bernt gyver løs på det han omtaler som noe av det minst forståelige i forvaltningsloven. Les og lær.
7.11 2017 09:38

– Ordfører kan ikke «sile» vekk saker fra kontroll­utvalget

Bernt svarer. Rapporter fra kommunens kontrollutvalg skal sendes til kommunestyret, påpeker Jan Fridthjof Bernt i denne ukes spalte.
23.10 2017 10:44

Når kommune­styret har hast­verk

Bernt svarer. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret, spør en leser. Professor Bernt gir svaret.
16.10 2017 14:30

Retten til informasjon

Bernt svarer. I hvilken grad har folkevalgte rett til informasjon fra kommunens administrasjon?
9.10 2017 08:28

Bernt svarer: Ikke automatisk inhabil når ektefelle er involvert

Bernt svarer. Om en ektefelle til en politiker nyter godt av en omorganisering, gjør det ikke politikeren umiddelbart inhabil, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
2.10 2017 08:59

Bernt svarer: Ikke lov å presse noen til å melde forfall

Bernt svarer. Hva må til for at du som folkevalgt skal kunne melde forfall til et politisk møte? 
25.9 2017 10:01

Bernt svarer: Taushetsplikt gjelder enkeltopplysninger

Bernt svarer. Størrelsen på eiendomsskatten vekker engasjement mange steder. Men er klagene på takstene underlagt taushetsplikt, eller er det fritt fram for alle å lese dem?
18.9 2017 09:46

Kommunestyret må avgjøre habiliteten

Bernt svarer. En rådmanns vurdering av egen habilitet kan selvsagt overprøves av kommunestyret, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
11.9 2017 10:57

Bernt svarer: Kan ikke ta lett på søknader om fritak

Bernt svarer. Å få fritak fra politiske verv krever fortsatt gode og troverdige grunner, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4.9 2017 08:40

Bernt svarer: Elev­avgifter kan finan­siere investeringer

Bernt svarer. Inntekter fra foreldrebetaling eller fra kulturskolens konserter må kommunene kunne bruke til å finansiere investeringer som er relevante for tjenesten, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
28.8 2017 09:54

Sider