Energi og miljø

Kommunen vur­derer å holde ut­bygger an­svar­lig for gass­lekkasjer

Plan og stedsutvikling. Skedsmo kommune mener utbyggeren unnlot å fortelle at de bygde boliger oppå det nedlagte søppeldeponiet, som senere har gitt gasslekkasjer og setningsskader.  
Publisert i går, kl. 14.28

Nytt verktøy for å kart­legge stormflo

Energi og miljø. Framtidens havnivåendringer skal bli lettere å se med Kartverkets nye verktøy. Det kan spare kommunene for store kostnader.
Publisert i går, kl. 8.57

Klimasats ber små kom­muner søke støtte

Energi og miljø. Miljødirektoratet åpner nå for å søke på de 150 millionene Stortinget har satt av til Klimasats i 2019. De avliver myte for å få med flere småkommuner. 
19.11 2018 09:20

Ønsker seg elbusser i Bodø

Energi og miljø. Fylkesrådet i Nordland sender neste uke ut et anbud på nye busser. Resultatet kan bli elbusser i Bodøs sentrumsgater.
16.11 2018 10:41

To kraftselskaper vil danne landets største kraftkonsern

Energi og miljø. Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er allerede to av landets største kraftselskaper. Nå vil de slå seg sammen og bli enda større.
16.11 2018 08:26

Skal gjøre havna i Oslo utslippsfri

Energi og miljø. Bystyret i Oslo har nå vedtatt en handlingsplan for å gjøre Oslo havn til en nullutslippshavn.
15.11 2018 15:24

Naturvernere slåss mot flere vind­møller

Energi og miljø. Norske myndighetene utreder vindkraft på halve Norges landareal. Nå protesterer naturvernerne.
14.11 2018 08:30

Kragerø vil bli nasjonalpark­kommune

Energi og miljø. Kommunestyret i Kragerø har bestemt at kommunen skal søke om å få bli nasjonalparkkommune.
12.11 2018 13:00

Kan få ti ganger så mange elektriske ferge­samband

Energi og miljø. Norge har i dag tre elektriske fergesamband, men Enova har støttet planleggingen av 30 elektriske fergesamband over hele landet.
12.11 2018 08:41

Politikerne sier ja til opp­kjøp av 22 gass­boliger

Energi og miljø. Tidligere har kommunen gått til innløsing av én bolig, noe som kostet seks millioner.
9.11 2018 13:33

Sider