Energi og miljø

Medvind for motstandere av vindkraft

Energi og miljø. På bare én uke har organisasjonen som forener motstandere av vindkraft i Norge, Motvind Norge, fått over 3.100 betalende medlemmer.
24.10 2019 08:20

Blar opp 1,2 milliarder for å få hurtig­båter uten klima­utslipp

Energi og miljø. I 2024 skal de første hurtigbåtene med nullutslipp settes i drift mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Det vil koste fylkeskommunen 1,2 milliarder kroner ekstra over 12 år.
23.10 2019 13:00

Kystfylker kniver om støtte til klimavennlige hurtigbåter

Energi og miljø. Kystfylkene har søkt om til sammen 73 millioner kroner i støtte til klimavennlige hurtigbåter. Det er tre ganger så mye som det finnes i potten. 
22.10 2019 12:32

Oslo legger press på entreprenørene

Energi og miljø. Oslo kommune vil ha utslippsfrie bygge- og anleggsplasser innen 2025. Nå har byrådet vedtatt nye krav som premierer entreprenører med utslippsfrie anleggsmaskiner.
22.10 2019 13:56

Regjeringen dropper nasjonal ramme­plan for vind­kraft

Energi og miljø. Etter massiv motstand fra kommunene har regjeringen bestemt seg for å skrote NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.
17.10 2019 10:52

NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft

Energi og miljø. Ekstra nedbør grunnet klimaendringer vil i år medføre at norsk vannkraftproduksjon øker. Strømmen vil dekke årsforbruket til 175.000 husstander, anslår NVE.
17.10 2019 07:49

Ingen garanti for stortingsbehandling av vindkraft

Energi og miljø. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier han ikke har bestemt seg for hvordan den nasjonale rammeplanen for vindkraft på land skal behandles.
15.10 2019 14:54

Sandnes krever at vind­kraft­konsesjon trekkes

Energi og miljø. NVE har begått så mange lovbrudd i behandlingen av Vardafjellet vindkraftverk at konsesjonen må trekkes og anleggsarbeidene stanses, mener formannskapet i Sandnes.
14.10 2019 13:29

I skogen på jakt etter sopp, mose og insekter

Energi og miljø. 123 naturtyper og 2.355 arter i Norge er truet. En storstilt kartlegging skal gjøre det enklere for kommunene å ta hensyn til dem.
17.10 2019 11:19

Naturskader har kostet Norge over 30 milliarder kroner siden 2008

Energi og miljø. Klimakostnadene øker, slår Finans Norge fast. Siden 2008 har klima- og værrelaterte skader kostet Norge over 30 milliarder kroner, ifølge ny rapport.
10.10 2019 11:46

Sider