Flyktninger og integrering

Vil bosette flykt­ninger rett fra mottak

Flyktninger og integrering. Tingvoll ønsker å bosette flyktninger som bor på mottaket kommunen driver, men har – feilaktig – fått beskjed fra IMDi om at de i så fall ikke vil få integreringstilskudd for dem.
20.4 2018 15:39

Ønsker integrerings­prosjekt i alle kommuner

Flyktninger og integrering. Integreringsprosjektet SAMMEN er en suksess som alle norske kommuner bør ha i verktøykassa, ifølge en fersk evaluering.
10.4 2018 13:24

Høyre vil endre inte­grerings­politikken

Flyktninger og integrering. Som ny statsråd på området varslet Jan Tore Sanner (H) endringer i regjeringens integreringspolitikk. Høyres landsmøte vedtok i helga en rekke tiltak.
9.4 2018 10:18

Sanner på turné – vil lære av gode eksempler

Flyktninger og integrering. Pakistansk kulturforening i Skedsmo roses av integreringsminister Jan Tore Sanner (H) for sin innsats for å skape dialog og motvirke negativ sosial kontroll. 
4.4 2018 08:29

KS ønsker enda flere fylkes­oppgaver

Regionreform. KS støtter de fleste av ekspertutvalgets forslag til nye fylkesoppgaver, men trekker fra og legger til noen. 
22.3 2018 08:51

Regjeringen vurderer bonus til inn­vandrere i jobb

Flyktninger og integrering. Introduksjonsprogrammet fungerer for dårlig, mener Høyre-statsråd Jan Tore Sanner. Han åpner for å premiere dem som kommer raskere ut i jobb eller utdanning.
5.2 2018 08:46

UDI-direktør: - Dagens asyl­system bør erstattes med kvoter

Flyktninger og integrering. Direktør Frode Forfang i UDI mener dagens asylsystem stimulerer til og forutsetter menneskesmugling. Han mener et kvotesystem er en bedre løsning.
29.1 2018 08:42

206 asyl­barn for­svant fra mottak i 2017

Flyktninger og integrering. 206 asylbarn forsvant fra norske mottak i 2017, ifølge Utlendingsdirektoratet, som frykter at flere av barna kan ha blitt utsatt for menneskehandel.
26.1 2018 08:33

Under halvparten av flyktninger i jobb

Flyktninger og integrering. Ved utgangen av 2016 var om lag 89.000 flyktninger i Norge i jobb. Det utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktninger i alderen 15 til 66 år. 
12.1 2018 09:14

UDI: 3.546 asylsøkere til Norge i 2017

Flyktninger og integrering. Det kom 3.546 asylsøkere til Norge i 2017, viser tall fra UDI. Ikke siden 1995 har antallet ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017.
4.1 2018 10:35

Sider