Flyktninger og integrering

Håndhilsingssak opp for nemnda i oktober

Skole. Diskrimineringsnemnda skal behandle saken der en lærer som nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger, ikke fikk fornyet vikariatet. Det skjer i oktober.
9.8 2018 13:54

Sanner varsler strengere krav til norsk­undervisning

Flyktninger og integrering. Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).
6.8 2018 07:12

Åpner tilsyn etter draps­sak

Jus. Fylkeslegen i Finnmark skal gjennomføre tilsyn i Vadsø kommune der en 18-åring ble drept av en enslig mindreårig flyktning.
31.7 2018 14:23

Regjeringen vil integrere gjennom friluftsliv

Plan og stedsutvikling. Regjeringen vil ha flere med minoritetsbakgrunn ut i norsk natur. Nye tiltak lanseres i en fersk handlingsplan for friluftslivet.
24.7 2018 13:02

Vil stille nytt norskkrav til innvandrere

Flyktninger og integrering. Regjeringspartiene vil gå vekk fra kravet om antall norsktimer for innvandrere og heller se på språknivået.
15.6 2018 08:29

Stiller nye introduksjons­krav til kommunene

Flyktninger og integrering. Kommunene skal heretter ha plikt til å sørge for norskopplæring av asylsøkere som er på mottak. Det har Stortinget vedtatt.
1.6 2018 08:31

Flere minori­tets­rådgivere i revidert

Flyktninger og integrering. I revidert nasjonalbudsjett som legges fram neste tirsdag, foreslår regjeringen å bevilge 3,8 millioner kroner til 13 flere minoritetsrådgivere i skolen.  
7.5 2018 07:42

170 barn skal ut av asylmottak

Oppvekst. Regjeringen myker opp reglene og setter av 38 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å flytte 80 familier og 170 barn ut av asylmottak.
2.5 2018 07:34

Rekord­fall i innvandringen

Flyktninger og integrering. Det ble registrert 58.200 innvandringer til Norge i fjor. Det er 8.600 færre enn året før. Nedgangen er rekordstor, særlig fordi det kommer færre fra Syria. Sjekk din kommune her.
23.4 2018 08:43

Vil bosette flykt­ninger rett fra mottak

Flyktninger og integrering. Tingvoll ønsker å bosette flyktninger som bor på mottaket kommunen driver, men har – feilaktig – fått beskjed fra IMDi om at de i så fall ikke vil få integreringstilskudd for dem.
20.4 2018 15:39

Sider