Helse

Mange kommuner mangler veteran­planer

Helse. Kun et åttitalls kommuner har så langt fulgt oppfordringen om å lage egne oppfølgingsplaner for ekssoldater som har tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner.
18.9 2018 08:08

Varsler tilsyn i Loppa

Styring. Fylkesmannen åpner tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i Loppa på bakgrunn av bekymringsmeldingen fra kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo.
17.9 2018 09:52

Fortviler over eksplosjon i syke­fravær

Helse. Etter å ha vært en foregangskommune innen sykefravær i mange år, har sykefraværet nå eksplodert i Mandal. Sjekk listen over legemeldt sykefravær i din kommune her.    
14.9 2018 14:38

Pakke­forløp innføres for psykisk syke og rus­avhengige

Politikk. Bedre behandling og mer forutsigbarhet er målet når psykisk syke og rusavhengige fra nyttår kan henvises til såkalt pakkeforløp i helsetjenesten.
12.9 2018 11:20

Store forskjeller i barnehagemat

Oppvekst. Forbrukerrådet har funnet store variasjoner i kvaliteten som blir servert i norske barnehager, ifølge Klassekampen. Det bekymrer flere.
10.9 2018 09:16

Varsler ny handlingsplan mot selvmord

Helse. Hvert år tar mer enn 500 nordmenn sitt eget liv. Nå er en ny handlingsplan mot selvmord på trappene, varsler regjeringen.
10.9 2018 08:40

Ser på vold og trusler «som en del av jobben»

Helse. Ansatte i helse- og sosialsektoren melder ikke inn episoder med vold og trusler fordi de anser det «som en del av jobben».
7.9 2018 08:36

Hordaland-kommune slipper tiltale

Helse. En kommune i Hordaland ble i juni anmeldt for å ha latt en overgrepsmistenkt omsorgsarbeider møte på vakt hos fornærmede. Saken mot kommunen er nå henlagt.
6.9 2018 08:23

Folkehelse fenget få

Helse. Administrasjon og bystyrepolitikere i Mandal får refs for ikke å ha engasjert seg i Folkehelseuga.
3.9 2018 15:17

Tajik krever gransking av Aleris-oppdrag

Helse. Ap-nestleder Hadia Tajik krever gransking av Aleris-oppdrag i helsesektoren og ber regjeringen avklare deres syn på konsulentbruk i omsorgstjenester.
3.9 2018 08:29

Sider