Helse

Fagfolk kritiske til betalingsplikt for psykisk syke

Helse. Fra i år må kommunene betale for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus. – Jeg ville heller gitt «bøter» til sykehus som ikke samarbeider med kommunene, sier SINTEF-forsker. 
8.1 2019 10:41

Små kommuner har høyest andel eldre

Helse. Selv om de fleste eldre bor i store kommuner, er andelen eldre større i små enn i store kommuner. Dette innebærer at etterspørselen etter omsorgstjenester relativt sett kan være større i små enn i store kommuner, skriver SSB.
7.1 2019 13:23

SINTEF: Store forventninger til pakke­forløp

Helse. 1. januar ble pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten innført. Kommune-Norge har store forventninger til pakkeforløpene, ifølge en SINTEF-rapport.
7.1 2019 09:50

Fikk med­hold ved til­syn – sier opp jobben

Helse. Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo i Loppa har etter tilsyn fått medhold i sin kritikk av helsetjenestene i kommunen. Nå har både han og en legekollega sagt opp.
26.11 2018 09:50

– Eldre­omsorgen må følges opp bedre

Helse. Både stat og kommuner må forberede seg bedre på eldrebølgen, og sikre riktig kapasitet og god kvalitet, mener riksrevisor Per-Kristian Foss. En ny revisjonsrapport påpeker både mangelfull kunnskap og svakheter i dagens eldreomsorg.
20.11 2018 13:05

VG: 43 prosent settes under frivillig vergemål uten samtykke

Helse. Selv om de som settes under vergemål, etter loven skal samtykke, gjøres det unntak i 4 av 10 tilfeller, melder VG. Det er store geografiske ulikheter.
15.11 2018 08:32

Helsestasjon for unge i 341 kommuner

Helse. For første gang er det laget en oversikt over hvilke kommuner som har en helsestasjon for ungdom. Kostratall for 2017 viser at 341 kommuner hadde dette tilbudet. Se oversikten her.
13.11 2018 13:32

Forbrukerrådet: Digitale fastleger kan gi milliardinnsparing

Helse. Norske fastleger er trege med å ta i bruk moderne kommunikasjonsmidler. En bedring kunne spart samfunnet mange for milliarder, mener Forbrukerrådet.
13.11 2018 08:35

Helse­foretak slår alarm om vikar­mangel

Helse. Flere helseforetak melder om en så stor vikarmangel at det kan ramme ferieavviklingen flere steder i landet, skriver NRK.
5.11 2018 08:19

Fast­leger gir ikke skole­elever syke­attest fra første dag

Helse. Fastlegene i Sandnes og Stavanger vil ikke gi skoleungdom attest for sykefravær før ved fjerde fraværsdag.
24.10 2018 15:18

Sider