Helse

450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene

Helse. Helfo har sendt mail til 450 norske fastleger om at de bruker for mye tid med pasientene.
7.10 2019 07:46

Utvider ordningen med primær­helse­team

Helse. Helseminister Bent Høie (H) åpner opp for at flere legekontorer kan bli med i prøveordningen.
2.10 2019 07:35

– Vi har alle en plikt til å søke å av­verge alvorlige lov­brudd

Jus. En kampanje for å skape bevissthet om plikten til å avverge vold og overgrep rulles nå ut. Mange kommunalt ansatte er i primærgruppen kampanjen retter seg mot. 
27.9 2019 10:48

Brennende russisk tråler i Tromsø kantret

Energi og miljø. Den russiske tråleren som har stått i brann ved kaia i Tromsø har kantret. Oljevernberedskap er iverksatt. Beboere er fortsatt evakuert.
26.9 2019 09:34

Sykehus­ansatte i Tromsø kommer seg ikke på jobb på grunn av tråler­brannen

Helse. Sykehuset i Tromsø har satt krisestab og vurderer om avdelinger må stenges. Ansatte kommer seg ikke på jobb fordi veier er stengt på grunn av trålerbrannen.
26.9 2019 08:31

Fylkeslegen kaller inn til hastemøte om luftambulansene

Helse. Fylkeslegen i Finnmark og Troms har innkalt Helse Nord til hastemøte om luftambulansesaken etter bekymringsmelding fra Finnmark legeforening.
26.9 2019 07:15

KS krever milliard­løft for forskning om kommunale helse­tjenester

Helse. KS vil kjempe for egne forskningsråd og en opptrappingsplan for forskning om kommunale helsetjenester. Anslått behov er 1,3 milliarder kroner årlig. 
25.9 2019 08:48

Færre har fått diagnosen utviklings­hemming i år

Helse. Det er rapportert inn færre personer med diagnosen utviklingshemming i 2019. Årsaken kan være økt kontroll med kommunene.
19.9 2019 12:26

Kommunene sliter med å rekruttere helse­personell

Helse. Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet øker.
12.9 2019 07:49

Fastlegeordningen: De friske mest fornøyd

Helse. Uhåndterbar arbeidsbelastning og rekrutteringsutfordringer. Det er to av hovedfunnene i evalueringen av fastlegeordningen.
4.9 2019 17:36

Sider