Helse

Færre har fått diagnosen utviklings­hemming i år

Helse. Det er rapportert inn færre personer med diagnosen utviklingshemming i 2019. Årsaken kan være økt kontroll med kommunene.
19.9 2019 12:26

Kommunene sliter med å rekruttere helse­personell

Helse. Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet øker.
12.9 2019 07:49

Fastlegeordningen: De friske mest fornøyd

Helse. Uhåndterbar arbeidsbelastning og rekrutteringsutfordringer. Det er to av hovedfunnene i evalueringen av fastlegeordningen.
4.9 2019 17:36

Flest fast­leger per inn­bygger i små kommuner

Helse. De minste kommunene hadde i fjor klart flest fastleger ut fra innbyggertallet. Sjekk oversikten her.
4.9 2019 09:50

Jord­mødres arbeids­situasjon skal kart­legges

Helse. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge arbeidssituasjonen til jordmødre for å trygge fødetilbudet i Norge.
3.9 2019 07:49

Lege­foreningen enig med KS om for­lengelse av fastlege­avtalen

Helse. KS og Legeforeningen har ikke klart å bli enige om en videreutvikling av fastlegeordningen. Den nåværende ordningen forlenges imidlertid foreløpig i ett år.
27.8 2019 07:29

Aldri har andelen uføre­trygdede kvinner vært større

Helse. Andelen uføretrygdede kvinner utgjør 12,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Aldri har andelen vært høyere, ifølge Nav.
23.8 2019 10:49

Hissig ordskifte om fødselstilbud på folkemøte i Lofoten

Politikk. Torsdag kveld barket Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med sin argeste konkurrent om velgernes gunst i Nord-Norge, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
23.8 2019 07:26

Rådmenn frykter ikke endringer i fødetilbud

Helse. Et stort flertall av rådmennene i kommuner som blir omfattet av endringer i fødetilbudet, mener at tilbudet vil være omtrent som før etter omleggingen.
14.8 2019 15:31

Slik kan fram­tidens fastlege­ordning bli

Helse. Skal fastlegeordningen være slik den er i dag eller skal pasientene ut på anbud? Eller kanskje ingen av delene?
14.8 2019 11:26

Sider