Helse

Fødeavdeling på Kongsberg i fare

Helse. Helseforetaket Vestre Viken ønsker å avvikle den skandaleombruste fødeavdelingen på Kongsberg, kommer det fram i et strateginotat styret skal behandle torsdag.
28.9 2011 14:02

Ber kommunene sørge for god nok terrorhjelp

Helse. Støttegruppa for 22. juli mener kommunene må gjøre mer for å gi god nok hjelp til de terrorrammede.
21.9 2011 08:43

Flere Utøya-berørte får ikke god nok hjelp

Helse. Fylkesmennene har fått inn flere bekymringsmeldinger fra Utøya-berørte som mener de ikke har fått god nok hjelp.
20.9 2011 08:43

Antallet uføre holder seg stabilt

Helse. 9,5 prosent av befolkningen mottok uførepensjon ved utgangen av juli. Det er omtrent like mange som ett år tidligere.
16.9 2011 11:29

24 millioner kroner til samhandling

Helse. Helse- og omsorgsdepartementet gir 24,3 millioner kroner til samhandling i kommunene.
12.9 2011 08:51

Sykehjemsbeboere betaler for å bli trillet ut på tur

Helse. Flere eldre på offentlige sykehjem betaler private firmaer for å komme seg ut på tur. 400 kroner i timen er prislappen. Dette er et brudd på verdighetsgarantien.
12.9 2011 08:49

Hver femte ordfører mener det er vanskelig å få sykehjemsplass

Helse. 20 prosent av norske ordførere og rådmenn mener terskelen er for høy for å få sykehjemsplass.
2.9 2011 08:34

Feil og ulykker meldes ikke

Helse. Mange sykehjemsansatte rapporterer aldri om feil og ulykker, viser undersøkelse fra Universitetet i Stavanger.
30.8 2011 08:56

Avviser at fastleger får betalt for andres pasienter

Helse. Påstanden om at millioner av skattekroner hvert år går til fastlegene for pasienter innlagt på sykehjem er en misforståelse, mener Den norske legeforening.
29.8 2011 14:47

Fastleger får betalt for pasienter de aldri møter

Helse. Millioner av skattekroner går hvert år til fastlegene for pasienter innlagt på sykehjem, selv om sykehjemspasientene blir behandlet av egne sykehjemsleger.
29.8 2011 08:46

Sider