Jus

Retten var ulovlig satt med vararepresentant til Stortinget

Jus. Først da Hans Inge Myrvold hadde fullført vervet som meddommer i en rettssak mot en promilletiltalt kvinne, ble det klart at retten hadde vært ulovlig satt.
6.7 2018 14:26

Får fortsette sykehjemsanbud

Jus. Byfogden i Oslo stoppet i januar en anbudskonkurranse om 400 sykehjemsplasser gjennom en midlertidig forføyning. Lagmannsretten er ikke enig med byfogden, og konkurransen får nå fortsette.
6.7 2018 12:47

Rådmann krevde nesten to millioner i etterlønn - fikk null

Jus. Rådmann hadde 18 måneders etterlønnsavtale, ble så tilbudt lønn i 12 måneder, men endte opp med ingenting.
3.7 2018 12:28

Kritiserer for­slag til taushets­plikt

Jus. Riksarkivar Inga Bolstad frykter for Arkivverkets samfunnsoppdrag hvis forslaget til ny statistikklov blir vedtatt. Heller ikke Justisdepartementet er særlig fornøyd med taushetsbestemmelsene.
29.6 2018 15:20

Ventet nesten to år på lovlighets­sjekk

Styring. Da politikerne i Nes i Akershus endelig fikk svar fra fylkesmannen, var problemstillingen ikke lenger aktuell.
27.6 2018 14:37

– Undervur­derer risikoen for kor­rupsjon

Jus. Korrupsjonstrusselen i kommunene er trolig større enn sektoren selv oppfatter, mener Økokrim. Transparency International Norge er enig.
13.6 2018 15:52

Bred enighet om den nye kommuneloven

Jus. Ungdomsråd ble mest diskutert da kommuneloven ble diskutert i Stortinget i dag. Det er ellers bred enighet om kommunenes grunnlov.
7.6 2018 15:29

Hard kritikk av forrige og nåværende rådmann i varslersak

Ledelse. Etter omfattende gransking fremmer Frp mistillit mot rådmann Ole-Petter Finess i Fredrikstad. Flertallet nøyer seg med hard kritikk av Finess og eks-rådmann Lasse Hansen, og beklager overfor varslerne. (OPPDATERT)
7.6 2018 11:40

Varslere vil kreve erstatning

Jus. To av varslerne i Fredrikstad sier de vil kreve erstatning og oppreisning for gjengjeldelsen de er blitt utsatt for.
6.6 2018 15:57

Krever millioner i etter­betaling og opp­reisning

Jus. En verge i Grimstad har stevnet kommunen for retten med krav om etterbetaling av lønn og oppreisning for gjengjeldelse etter varsling. Kravet er på over 10 millioner kroner.
4.6 2018 12:36

Sider