Kommunebarometeret

Disse bruker mest og minst på omsorg

Pleie og omsorg. Forsand bruker 27.000 kroner per innbygger på omsorg, mens Lyngen bruker 11.000 kroner. Begge skårer godt på Kommunebarometeret for pleie og omsorg.
17.4 2018 15:36

Departementet om BPA: – Følger nøye med

Pleie og omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere nye grep for brukerstyrt personlig assistanse, avhengig av hva følgeforskningen kommer fram til.
6.4 2018 11:50

Her er tabellene for Kommune­barometeret 2018

Kommunebarometeret. Her finner du en oversikt over tabellene for de 12 ulike sektorene i Kommunebarometeret.
5.4 2018 15:00

Her er nøkkeltallene og metoden bak Kommune­barometeret 2018

Kommunebarometeret. Kommunebarometeret 2018 består av 152 forskjellige nøkkeltall som kommunene blir målt på. Her finner du mer om metoden bak barometeret.
5.4 2018 15:00

I toppsjiktet med kompetansen mange mangler

Kommunebarometeret. Mens 166 kommuner fortsatt mangler ergoterapeut, har lille Audnedal skaffet seg kompetansen som blir lovpålagt fra 2020. Det er én av årsakene til at kommunen kniver i toppen av Kommunebarometeret for pleie og omsorg.
5.4 2018 15:00

Sider