Kommunebarometeret

Gir tilskot til fysisk aktivitet

Kommunebarometeret. Fire legar, sjukepleiar, psykolog, helsesøster, jordmor og éin folkehelsekoordinator på 939 innbyggjarar? Kva er det med Bykle?
4.7 2016 09:42

Seglar til topps med mo­derne teknologi

Kommunebarometeret. Høyanger har renovert barnehagar, skular og rådhus med moderne teknologi. Dette har lønt seg. Sjølv om kommunen berre ligg midt på tabellen i Kommunebarometeret totalt, hamnar den øvst på miljøpallen.
6.7 2016 07:51

God geografi hjelper Råde til topps

Kommunebarometeret. To tydelige lokalsamfunn og ny teknologi er blant forklaringene på at Råde er landets beste på Vann, avløp og renovasjon i Kommunebarometeret.
7.7 2016 17:20

Dugnad løfta Utsira til topps

Kommunebarometeret. Utsira er langt frå toppen i Kommunebarometeret totalt, men på kultur ragar kommunen heilt øvst. Ingen kommune brukar meir pengar på bibliotek per innbyggar. I tillegg er 2 prosent av innbyggjarane sysselsett innan kultur.
7.7 2016 08:33

Barometer­vinner: God plass og mange pedagoger

Kommunebarometeret. Kommunestyret i Valle har bestemt at det skal være to pedagoger per barnehageavdeling. Det bidrar til at Valle er best på barnehage i Kommunebarometeret. 
6.7 2016 14:40

Best på barnevern

Kommunebarometeret. Verran i Nord-Trøndelag med sine rundt 2600 innbyggere topper Kommunebarometeret på barnevernsområdet.
1.7 2016 09:25

Driver billigst av alle kommuner

Kommunebarometeret. Eidsvoll har det laveste kostnadsnivået på tjenestene av samtlige kommuner i Kommunebarometeret. Det er også helt nødvendig, sier rådmann Knut Haugestad.
29.6 2016 15:34

Barometer­vinner: – Rektor­samtaler gir resultater

Kommunebarometeret. Systematisk jobbing med blant annet rektorsamtaler er årsaken til at Bærum ligger på topp innen kategorien «grunnskole» i Kommunebarometeret, mener rådmannen. 
28.6 2016 14:33

Kommunebarometeret 2016 - vann, avløp og renovasjon

Kommunebarometeret. Råde topper tabellen for vann, avløp og renovasjon i Kommunebarometeret 2016, foran Mandal, Klepp, Farsund og Rennesøy. Her er hele oversikten.
26.6 2016 12:52

Kommunebarometeret 2016 - saksbehandling

Kommunebarometeret. Kvitsøy topper tabellen for saksbehandling i Kommunebarometeret 2016, foran Skiptvet, Eide og Vågan. Her er hele oversikten.
26.6 2016 12:49

Sider