Kommunebarometeret

Kommunebarometeret 2018 - tabell for vann, avløp og renovasjon

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren vann, avløp og renovasjon i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for saksbehandling

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren saksbehandling i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for miljø og ressurser

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren miljø og ressurser i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for kostnadsnivå

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren kostnadsnivå i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for økonomi

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren økonomi i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for kultur

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren kultur i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for sosialtjeneste

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren sosialtjeneste i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for helse

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren helse i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for barnehage

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren barnehage i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Kommunebarometeret 2018 - tabell for barnevern

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren barnevern i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Sider