Kommunebarometeret

Sjekk din kommune i Framtids­barometeret

Kommunebarometeret. Sjekk hvike framtidsutsikter din kommune ser ut til å ha, målt mot resten av Kommune-Norge. Her finner du detaljene for hele landet.
29.9 2016 09:32

Helse­tabellen i Kommune­barometeret er endret

Kommunebarometeret. Tabellen for helse i Kommunebarometeret 2016 er oppdatert 20. august. Endringene får også betydning for noen få kommuner på totaltabellen.
24.8 2016 08:34

Kommunebarometeret 2016 - totaltabellen

Kommunebarometeret. Her finner du kommunens plassering på Kommunebarometeret for 2016.
23.8 2016 20:13

Tysvær på omsorgs­toppen

Kommunebarometeret. – Det viktigste er det som ikke kan måles, sier omsorgssjef Annbjørg Lunde i Tysvær, som vant Kommunebarometeret for eldreomsorg med det som kan måles.
8.7 2016 11:49

Behandler bygge­sakene kjapt

Kommunebarometeret. Dobling av staben er én av årsakene til at minikommunen Kvitsøy er best på saksbehandling i Kommunebarometeret 2016 foran Skiptvet, Eide og Vågan. Sjekk her hvordan din kommune plasserer seg på tabellen.
8.7 2016 08:39

Gir tilskot til fysisk aktivitet

Kommunebarometeret. Fire legar, sjukepleiar, psykolog, helsesøster, jordmor og éin folkehelsekoordinator på 939 innbyggjarar? Kva er det med Bykle?
4.7 2016 09:42

Seglar til topps med mo­derne teknologi

Kommunebarometeret. Høyanger har renovert barnehagar, skular og rådhus med moderne teknologi. Dette har lønt seg. Sjølv om kommunen berre ligg midt på tabellen i Kommunebarometeret totalt, hamnar den øvst på miljøpallen.
6.7 2016 07:51

God geografi hjelper Råde til topps

Kommunebarometeret. To tydelige lokalsamfunn og ny teknologi er blant forklaringene på at Råde er landets beste på Vann, avløp og renovasjon i Kommunebarometeret.
7.7 2016 17:20

Dugnad løfta Utsira til topps

Kommunebarometeret. Utsira er langt frå toppen i Kommunebarometeret totalt, men på kultur ragar kommunen heilt øvst. Ingen kommune brukar meir pengar på bibliotek per innbyggar. I tillegg er 2 prosent av innbyggjarane sysselsett innan kultur.
7.7 2016 08:33

Barometer­vinner: God plass og mange pedagoger

Kommunebarometeret. Kommunestyret i Valle har bestemt at det skal være to pedagoger per barnehageavdeling. Det bidrar til at Valle er best på barnehage i Kommunebarometeret. 
6.7 2016 14:40

Sider