Kommunestruktur

Lovend­ring skal sikre valg i Finn­mark

Regionreform. Partiene som står bak kommune- og regionreformen foreslår lovendring som gjør at regjeringen kan oppnevne valgstyre der fellesnemnda ikke gjør det.    
21.11 2018 14:51

Halvparten vet ikke hvem kommunen slår seg sammen med

Kommunestruktur. To av tre innbyggere i Stavanger klarer ikke å navngi de to kommunene Stavanger slår seg sammen med i 2020.
16.11 2018 08:04

Gir opp å betale ned litt av underskuddet

Økonomi. – Utfordringene i Tysfjord er vesentlig mer omfattende enn noen av oss hadde tenkt. Stadig vekk finner vi ting, og det er som regel ikke spesielt behagelige funn.
13.11 2018 13:41

Habili­teten ble vurdert fordi han er for nær Mæland

Jus. Daniel Skjevik-Aasberg (H) fikk habiliteten vurdert i fellesnemnda fordi han jobber for nær kommunalminister Monica Mæland (H) – som nye Narvik har saksøkt.
6.11 2018 13:35

Bare en av tre nye kommuner har inngått IKT-avtale

Kommunestruktur. Ny undersøkelse fra Kartverket viser at de digitale kommunesammenslåingene går tregt.
30.10 2018 12:37

Nye Narvik saksøker staten

Kommunestruktur. Det er fellesnemnda for de tre kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord som saksøker staten for brudd på inndelingsloven. Den foreslåtte grensa gjennom det delte Tysfjord går feil, mener de.
25.10 2018 13:35

Hun måtte gå som råd­mann, nå hjelper hun andre råd­menn

Kommunestruktur. Gudrun H. Grindaker måtte gå som rådmann etter sammenslåingen i Sandefjord. Nå er hun blitt konsulent og hjelper andre med sammenslåinger og omstillinger.
23.10 2018 10:32

Dropper samtaler om sammenslåing

Kommunestruktur. Det blir ikke noe av nabosamtalene rundt Grimstad om en mulig ny nabokommune til Kristiansand.
19.10 2018 12:36

Mæland ber kommunene prøve noe nytt

Kommunestruktur. Bruk sammenslåingen til nytenkning og utvidelse av lokaldemokratiet, oppfordret kommunalminister Monica Mæland (H) på lokaldemokratikonferansen i dag.
26.9 2018 13:42

Advarer mot kulturkrasj i nykommuner

Kommunestruktur. Når to eller flere kommunestyrer skal bli ett, kan det bli kollisjoner mellom ulike politiske kulturer og organisasjonsformer.
26.9 2018 07:44

Sider