Leverandørdatabasen

Nekter å splitte søsken­flokk

Leverandørdatabasen. Fredrikstad er den kommunen etter Oslo som brukte mest på privat barnevern i fjor. Hovedårsaken er høye utgifter til en stor søskenflokk. Finn tall for din kommune her.
8.11 2016 08:38

Starter ordfører­nettverk for lokal handel

Leverandørdatabasen. - Det finnes ingen grunn til at vi skal ha et fransk firma til å kjøre søpla, sier Valle-ordfører Steinar Kyrvestad (Ap), som tar initiativ til et ordførernettverk for lokale innkjøp.
27.10 2016 14:02

129 kommu­ner fyrer fort­satt med olje

Leverandørdatabasen. 129 kommuner brukte 55 millioner kroner på oljefyring i 2015. Søk i Leverandørdatabasen, og finn ut om din kommune er blant dem. 
6.9 2016 09:02

BI mest popu­lær blant kommune­ansatte

Leverandørdatabasen. Av de private utdanningsinstitusjonene er det Handelshøyskolen BI som skolerer kommunal sektor mest, viser Kommunal Rapports Leverandørdatabase.
7.9 2016 08:12

Mange politikere vil handle lokalt

Leverandørdatabasen. Politikere har ofte forventninger om at kommunen skal legge igjen flest mulig kroner hos lokale leverandører. Men dette ønsket kan ikke alltid innkjøperne imøtekomme.
2.9 2016 10:13

Størst på pri­vat barne­vern

Leverandørdatabasen. Barnevernkompetanse AS er den klart største vikartjenesten i barnevernet. De dro inn minst 24 millioner kroner på saksbehandling for norske kommuner i fjor. 
1.9 2016 08:31

Har kartlagt over 130 milliarder i utbetalinger

Leverandørdatabasen. Leverandørdatabasen fra Kommunal Rapport gir oversikt over hvilke leverandører som har fått utbetalt over 130 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner.
30.8 2016 11:39

Lokale leverandører har 40 prosent av markedet

Leverandørdatabasen. 4 av 10 kroner som kommunene i fjor betalte ut til leverandørene, gikk til lokale firmaer i samme kommune. Det viser Kommunal Rapports nye utgave av Leverandørdatabasen. Sjekk hvem som handler mest med lokale firma i denne artikkelen.
30.8 2016 11:16

Privat barnevern holder stand

Leverandørdatabasen. I 2015 kjøpte kommunene barneverntjenester fra private for 445 millioner kroner, ifølge Kostra-rapporteringen. Det er en ørliten nedgang fra året før.
1.4 2016 08:03

Ulovlig å legge vekt på samarbeids­evner

Innkjøp. Stavanger kommune vektla leverandørens rykte i bransjen ved tildelingen av en 10-millionerskontrakt. Konkurransen burde vært avlyst, mener Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).
29.3 2016 09:19

Sider