Leverandørdatabasen

Million­overskridelser granskes på nytt

Leverandørdatabasen. Millioner ble utbetalt for web-læring i skolen. En gransking tyder på at deler av betalingene gikk ut over avtalt ramme og derfor kan være en ulovlig direkteanskaffelse. Nå vil fylkestinget i Hordaland til bunns i saken og iverksetter enda en gransking.
14.4 2016 08:25

- Utbyggere har for stor makt

Leverandørdatabasen. Venstre-politiker Anne Mo Grimsdalen i Grimstad ber KS utarbeide bedre retningslinjer om forholdet mellom lokalpolitikere og utbyggere for å forebygge korrupsjon.
4.3 2016 08:54

Velferds­firma taper på politisk skifte

Leverandørdatabasen. Stadig flere milliarder har gått fra kommunene til multinasjonale selskaper, viser Leverandørdatabasen fra Kommunal Rapport. Men fra 2016 taper de største selskapene terreng når flere kommuner stopper privat sykehjemsdrift.
28.1 2016 11:07

Milliarder til selskaper som ikke står i aksjonær­register

Leverandørdatabasen. Kommune-Norge utbetaler milliarder til selskaper, men uten mulighet til å sjekke om utbetalingene går til redelige aktører som betaler skatten sin.
21.12 2015 10:00

Fortsetter med ulovlig direkte­anskaffelse

Leverandørdatabasen. Ett år etter at Kautokeino fikk KOFA-gebyr og krav om å lyse IKT-avtale ut på anbud, fortsetter kommunen med ulovlig direkteanskaffelse. – Vi er nødt, mener kommunens økonomirådgiver.
26.11 2015 10:44

Fakturer­te kom­munen for kon­jakk og fiske­middag

Leverandørdatabasen. De siste tre årene har kommuner og fylkeskommuner brukt 74 millioner kroner på selskaper registrert på bransjen "PR og kommunikasjonstjenester". Nå kommer det fram at Telemark fylkeskommune har betalt middager med store mengder alkohol i regi av PR-byrået First House.
27.10 2015 10:02

Million­handel med eget selskap

Leverandørdatabasen. Uten anbud har Røros kommune gjennom flere år kjøpt strøm fra sitt eget energiselskap, Røros energiverk AS. Flere fakturaer har blitt godkjent utbetalt av kommuneansatte som også har aksjer i selskapet. Nå vil rådmannen rydde opp.
6.10 2015 10:42

Advokater posi­sjonerer seg for kommunal vekst

Leverandørdatabasen. Kommunereformen og Internasjonalisering av regelverket vil trolig øke behovet for mer juridisk bistand fra det private. De store advokatfirmaene er alt i gang med å posisjonere seg.
25.8 2015 11:32

Bruker litt mer på PR

Leverandørdatabasen. Kommune-Norge bruker litt mer på ekstern PR og kommunikasjon.
20.8 2015 10:06

Mener kommunene kan spare over en halv milliard på renhold

Leverandørdatabasen. Kommune-Norge brukte 3,2 milliarder kroner på eget renhold i fjor. Konsernsjef Hans John Øiestad i ISS mener Kommune-Norge kan spare 20–30 prosent om de gir vaskejobbene til private. En kommune blir mer effektiv selv ved å sette ut deler av renholdsjobben.
6.8 2015 08:21

Sider