Lønnsoppgjør og arbeidsliv

Renholderne går fra 0,58 til 50 prosents stilling

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. De tre renholderne som av Oslo kommune ble tilbudt stillingsprosenter så lave som 0,58 prosent, har nå fått 50 prosents stillinger.
19.4 2018 10:32

YS krever at fag­arbeiderne prioriteres i kommune­oppgjøret

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. YS mener fagarbeidere over tid er blitt lønnstaperne i kommunesektoren og krever et særskilt lønnstillegg for denne gruppen.
18.4 2018 14:37

Konflikt om arbeids­tid løftes inn i kommune­oppgjøret

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd. 
17.4 2018 11:51

Renholder på lege­vakta i Oslo fikk tilbud om 0,58 prosents stilling

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Da Fagforbundet krevde fast stilling for tre renholdere, svarte Oslo kommune med å tilby svært lave stillingsprosenter. Ett av tilbudene var på 0,58 prosent.
17.4 2018 08:21

Akade­mikerne vil forhandle lokalt i Oslo

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Oslo er den eneste kommunen hvor Akademikerne ikke får forhandle kun lokalt. Det krever de å få i tariffoppgjøret som startet i ettermiddag.
11.4 2018 16:22

Tøyer rammen i industrien

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det er små penger å forhandle om i kommuneoppgjøret, og derfor følger arbeidstakerorganisasjonene Unio og mener rammen i frontfaget kan tøyes litt. 
11.4 2018 15:06

KS vil følge frontfaget

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Unio vil sprenge lønnsrammen privat sektor ble enige om i helgen, men KS legger til grunn at den skal følges. I dag starter tariffoppgjøret i kommunesektoren.
10.4 2018 15:28

Unio krever lønns­løft for høyt utdannede

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Lærere, sykepleiere og andre grupper med høy utdanning må prioriteres høyest i årets kommuneoppgjør, krever Unio.
10.4 2018 08:16

Lavtlønte er vinnerne etter langtrukken mekling 

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Lavtlønte er vinnerne og regjeringen skal hjelpe til med å utforme en ny AFP-ordning. En storstreik ble avverget da meklingen i privat sektor kom i havn søndag.
9.4 2018 08:19

Streik i privat sektor vil ramme kommunene

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det vil få konsekvenser for mange kommuner hvis 35.000 arbeidstakere i privat sektor går ut i streik søndag morgen.
5.4 2018 11:51

Sider