Lønnsoppgjør og arbeidsliv

Skal lage IA-avtaler for ulike bransjer

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Utover våren skal det forhandles fram bransjespesifikke avtaler for å redusere sykefraværet og få ned frafallet. Inkludering er ute av den nye avtalen, og det er KS fornøyd med.
18.12 2018 14:45

Slipper å punge ut for pensjons­regulering til eks-arbeidere

Jus. Sikringsordningen tapte sak om pensjon etter konkurs i kommunalt eide Oslo vei AS.
7.11 2018 08:00

Syke­pleiere i streik etter meklings­brudd

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. 55 sykepleiere tas ut i streik fra og med torsdag morgen etter at meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel ikke førte fram.
25.10 2018 08:35

Elefanten i rommet ble mindre

Pleie og omsorg. Lengre, og ikke flere, helgevakter pekte seg ut som en løsning for å få mer heltid i helse- og omsorgssektoren i KS-debatt på Arendalsuka.
16.8 2018 16:40

Ekspert ber Stortinget stanse ny offentlig pensjonsavtale

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Alle partene har nå sagt ja til ny pensjonsavtale i offentlig sektor. Nå går avtalen til Stortinget. Politikerne bør sette ned foten, mener pensjonsekspert.
21.6 2018 11:00

Offentlig ansatte sier ja til ny  tjenestepensjon

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Et klart flertall av medlemmene hos både LO, YS og Unio i offentlig sektor sier ja til avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. På nei-siden fortviles det.
23.5 2018 15:10

Skjebne­dag for ny offentlig pensjons­avtale 

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Onsdag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Mange lokale foreninger og lag har mobilisert kraftig mot.
22.5 2018 08:32

Akademikerne bryter for­handlingene i Oslo

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo og krever endring av et utdatert lønnssystem. Oppgjøret går nå til mekling.
1.5 2018 10:20

Enighet i kommune­oppgjøret

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. KS ble enige om en forhandlingsløsing med LO, Unio, YS og Akademikerne i tariffoppgjør få minutter før fristen ved midnatt.
1.5 2018 09:43

Forhandlingsinnspurt i kommuneoppgjøret 

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. KS satte seg mandag formiddag ned sammen med YS, Unio, LO og Akademikerne i forsøk på å komme til enighet om årets lønnsoppgjør før fristen ved midnatt.
30.4 2018 12:26

Sider