Lønnsoppgjør og arbeidsliv

Brudd i lønns­oppgjøret for stats­ansatte

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Klokken 03.10 natt til søndag melder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund at det er brudd i statsoppgjøret. 
30.4 2018 08:35

Vil belønne helgearbeid

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. KS vil belønne helgearbeid i det konkrete økonomiske tilbudet de la fram i tariffoppgjøret i dag. Målet er flere heltidsstillinger. 
25.4 2018 16:26

Offentlig ansatte mobiliserer mot ny pensjons­ordning

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Motstanden mot den nye pensjonsavtalen for offentlig ansatte øker. Stadig flere underforbund oppfordrer medlemmene sine til å stemme nei. 
23.4 2018 12:18

Renholderne går fra 0,58 til 50 prosents stilling

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. De tre renholderne som av Oslo kommune ble tilbudt stillingsprosenter så lave som 0,58 prosent, har nå fått 50 prosents stillinger.
19.4 2018 10:32

YS krever at fag­arbeiderne prioriteres i kommune­oppgjøret

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. YS mener fagarbeidere over tid er blitt lønnstaperne i kommunesektoren og krever et særskilt lønnstillegg for denne gruppen.
18.4 2018 14:37

Konflikt om arbeids­tid løftes inn i kommune­oppgjøret

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd. 
17.4 2018 11:51

Renholder på lege­vakta i Oslo fikk tilbud om 0,58 prosents stilling

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Da Fagforbundet krevde fast stilling for tre renholdere, svarte Oslo kommune med å tilby svært lave stillingsprosenter. Ett av tilbudene var på 0,58 prosent.
17.4 2018 08:21

Akade­mikerne vil forhandle lokalt i Oslo

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Oslo er den eneste kommunen hvor Akademikerne ikke får forhandle kun lokalt. Det krever de å få i tariffoppgjøret som startet i ettermiddag.
11.4 2018 16:22

Tøyer rammen i industrien

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det er små penger å forhandle om i kommuneoppgjøret, og derfor følger arbeidstakerorganisasjonene Unio og mener rammen i frontfaget kan tøyes litt. 
11.4 2018 15:06

KS vil følge frontfaget

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Unio vil sprenge lønnsrammen privat sektor ble enige om i helgen, men KS legger til grunn at den skal følges. I dag starter tariffoppgjøret i kommunesektoren.
10.4 2018 15:28

Sider