Lønnsoppgjør og arbeidsliv

Akade­mikerne vil forhandle lokalt i Oslo

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Oslo er den eneste kommunen hvor Akademikerne ikke får forhandle kun lokalt. Det krever de å få i tariffoppgjøret som startet i ettermiddag.
11.4 2018 16:22

Tøyer rammen i industrien

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det er små penger å forhandle om i kommuneoppgjøret, og derfor følger arbeidstakerorganisasjonene Unio og mener rammen i frontfaget kan tøyes litt. 
11.4 2018 15:06

KS vil følge frontfaget

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Unio vil sprenge lønnsrammen privat sektor ble enige om i helgen, men KS legger til grunn at den skal følges. I dag starter tariffoppgjøret i kommunesektoren.
10.4 2018 15:28

Unio krever lønns­løft for høyt utdannede

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Lærere, sykepleiere og andre grupper med høy utdanning må prioriteres høyest i årets kommuneoppgjør, krever Unio.
10.4 2018 08:16

Lavtlønte er vinnerne etter langtrukken mekling 

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Lavtlønte er vinnerne og regjeringen skal hjelpe til med å utforme en ny AFP-ordning. En storstreik ble avverget da meklingen i privat sektor kom i havn søndag.
9.4 2018 08:19

Streik i privat sektor vil ramme kommunene

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det vil få konsekvenser for mange kommuner hvis 35.000 arbeidstakere i privat sektor går ut i streik søndag morgen.
5.4 2018 11:51

Økt sykefravær i ny kommune

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. I nye Sandefjord kommune var det legemeldte fraværet 7,2 prosent i fjor. Det er marginalt høyere enn i de tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke i året før sammenslåingen.
27.3 2018 14:59

Sykefraværet økte - ikke i nærheten av målet

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det legemeldte sykefraværet blant kommuneansatte økte marginalt i fjor. I åtte år har fraværsprosenten vært tilnærmet konstant, langt over målet i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Sjekk din kommune her.
27.3 2018 09:44

Varsler lov­endring om deltid

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler lovendringer som vil prioritere utvidet stilling til deltidsansatte framfor nyansettelser.
8.3 2018 08:39

Kritikk mot ny pensjons­ordning

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor får kritikk for å ramme hardt dem som må gå av tidlig. De risikerer under halvparten av lønna i pensjon.
5.3 2018 08:42

Sider