Lønnsoppgjør og arbeidsliv

Lønnsveksten 2,5 prosent i 2017

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Både i privat og offentlig sektor var lønnsveksten 2,5 prosent i 2017, viser Teknisk beregningsutvalgs (TBU) rapport i forkant av tariffoppgjøret.
26.2 2018 14:23

Brudd i barnehage­forhandlingene

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Det er brudd i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale i barnehagene.
19.1 2018 08:07

Må håndtere nok en varslingssak

Ledelse. To dager før dommen faller i en tidligere varslingssak, har formannskapet i Søgne bestemt hvordan de skal håndtere nok et varsel.
18.1 2018 08:43

Rådmann vil endre både AFP og tjeneste­pensjon

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Både offentlig tjenestepensjon, AFP-ordningen og særaldersgrenser må endres for å stimulere ansatte til å stå lenger i jobb, mener rådmann Lars Bjerke i Asker.
11.1 2018 10:41

Vil avskaffe sær­aldersgrenser

Ledelse. KS-leder Gunn Marit Helgesen tar til orde for å avskaffe særaldersgrensene, som 105.000 kommuneansatte nyter godt av i dag.   
10.1 2018 11:40

Én av tre kvinner jobber deltid – de fleste har ikke barn

Politikk. Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener det er uforståelig at kvinner uten barn eller med voksne barn, jobber mer deltid enn småbarnsmødre. 
10.1 2018 08:37

Brudd mellom KS og Legeforeningen

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. KS brøt mandag kveld forhandlingene med Legeforeningen om fastlegeavtalen. Avtalen forlenges ett år.
12.12 2017 11:16

Ap vurderer forbud mot helsevikarer

Pleie og omsorg. Arbeiderpartiet kan komme til å foreslå at innleie av helsevikarer via bemanningsbyråer forbys, ifølge Aftenposten.
7.12 2017 13:13

Nytt utvalg skal bidra til at flere kommer i jobb

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Professor Steinar Holden skal lede nok et regjeringsoppnevnt utvalg. Denne gangen skal han bidra til å finne tiltak som øker andelen nordmenn i jobb.
7.12 2017 11:37

Stor avstand mellom partene - arbeidstids­avtale forlenges

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Verken lærerorganisasjonene eller KS klarte å få gjennomslag for sine krav i forhandlingene om lærernes arbeidstid. Dermed forlenges den gamle avtalen.
5.12 2017 08:36

Sider