Lønnsoppgjør og arbeidsliv

Lønnstallene klare tirsdag

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Statistisk beregningsutvalg fastlegger i løpet av tirsdag de endelige tall for lønnsutviklingen siden forrige oppgjør.
14.3 2000 09:32

Norsk Lærerlag krever 35.000-45.000 kroner

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Norsk Lærerlag vil kreve en gjennomsnittlig samlet lønnsøkning i årets tariffoppgjør som tilsvarer ti lønnstrinn. Det dreier seg om 35.000-45.000 kroner.
10.3 2000 15:34

- Nødvendig med resultatlønn

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. - Dagens hovedtariffavtale er for lite fleksibel. Vi ønsker oss et lønnssystem som kan skreddersys den enkelte arbeidstaker. Dette er nødvendig for å beholde og rekruttere arbeidskraft i framtiden, mener fylkesordfører i Østfold, Arne Øren (Ap).
8.3 2000 16:00

Ønskeliste før oppgjøret

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Kommunene godtar ikke nok et lavlønnsoppgjør. Det må gjøres lettere å gi individuelle tillegg lokalt.
8.3 2000 15:57

Mer ferie - lav lønnsvekst

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Økt kjøpekraft, en ekstra ferieuke og avsetning til etter- og videreutdanning er de sentrale kravene fra LO. Innstramming i innleie av arbeidskraft er et annet krav som Hågensen la vekt på.
8.3 2000 15:55

Femte ferieuke kan bety vikarproblemer

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Fem ukers ferie kan bety problemer hvis den ekstra uken skal tas ut om sommeren, mener ledelsen i Skiptvet kommune i Østfold.
8.3 2000 15:23

- Femte ferieuke kan gi gevinst

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. - Bruk innføringen av den femte ferieuken til å organisere arbeidstiden mer fleksibelt, oppfordrer FAFO-forsker Thore K. Karlsen.
8.3 2000 15:20

- Heller mer lønn

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. - Jeg tror det blir vanskelig med en femte ferieuke, sier Elin Fossen, hovedtillitsvalgt for Kommuneansattes Fellesorganisasjon i Skiptvet.
8.3 2000 15:18

Første runde i lønnsoppgjøret i gang

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Den femte ferieuka står sentralt i årets lønnsforhandlinger som NHO og LO innledet mandag. Arbeidsgiverne er skeptiske, mens arbeidstakerne mener at folk har behov for mer fritid i vårt stress-samfunn.
6.3 2000 13:28

- Ny ferieuke kjører økonomien i grøfta

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Finansminister Gudmund Restad setter foten ned for en femte ferieuke og mener dette vil kjøre norsk økonomi i grøfta.
29.2 2000 15:13

Sider