Økonomi

Knøtt­kommune inn som en kule på resultat­listen

Økonomi. 21 millioner fra Havbruksfondet ga lille Leka et netto driftsresultat på formidable 22,8 prosent i fjor.
17.6 2019 15:18

Regjeringen åpner lommeboka – 100 millioner kroner til innovasjons­prosjekter

Økonomi. Kommuner, helseforetak og direktorater over hele landet deler summen, som skal bidra til nye løsninger blant annet innen helse og tryggere vannforsyning. 
14.6 2019 09:18

KLP selger seg ut av Oslo Børs

Økonomi. Både DNB og KLP, som eier til sammen rundt 30 prosent av Oslo Børs, selger sine aksjer til Euronext.
6.6 2019 13:21

Etterlyser klarere regler for utmelding av IKS-er

Økonomi. – Det er lett å melde seg inn i et interkommunalt selskap, men en tung prosess å melde seg ut, sier Ole-Jørgen Jondahl, prosjektleder for sammenslåingen av Odda, Jondal og Ullensvang. 
4.6 2019 13:06

Skjerpet krav om langsiktighet

Økonomi. Den nye kommuneloven pålegger kommunestyrene å vedta finansielle måltall for økonomien. Intensjonen er å bidra til en politikk som ivaretar økonomien over tid.
28.5 2019 16:43

– Regnestykket går ikke opp

Økonomi. Kommune-Norge har lagt noen fete år bak seg. Nå venter magrere tider, mener Ole Petter Pedersen, tidligere utviklingsredaktør i Kommunal Rapport.
28.5 2019 08:20

Makroøkonom: - Kampen om midlene blir hardere

Økonomi. Det makroøkonomiske verdensbildet preges av usikkerhetsmomenter som handelskrig og Brexit. Konsekvensene for den enkelte kommune avhenger av næringsstrukturen.
27.5 2019 16:17

Nekter å behandle anke om barnehage­tilskudd

Oppvekst. Lagmannsretten synes det er klart at anken ikke vil føre fram.
27.5 2019 13:04

Høyesteretts­dom kan få stor betydning for eiendoms­skatten

Økonomi. I dag starter høyesterettssaken der 3.400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatt. Får saksøkerne medhold, kan det få konsekvenser over hele landet.
27.5 2019 09:12

Vekst i skatteinngangen

Økonomi. Skattekronene renner inn. Innbetalt skatt hittil i år har økt med 9,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
16.5 2019 13:39

Sider