Økonomi

Elvestuen vil ikke snakke om avgifter på elbiler

Politikk. Høyres Henrik Asheim mener elbilistene må være med og betale regningen for veiene. Tida er ikke moden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
16.5 2019 08:30

Barne­hagen er dyrest i Møre og Romsdal

Økonomi. Drøyt 2.800 kroner i måneden er hva foreldrene må ut med i snitt for en barnehageplass med kostpenger i år. Sjekk foreldrebetalingen kommune for kommune her.
15.5 2019 12:57

Skatteinntektene oppjusteres

Økonomi. 2019 anslås å bli et godt skatteår for Kommune-Norge. I revidert nasjonalbudsjett er sektorens skatteinntekter oppjustert med 1,5 milliard kroner.
15.5 2019 08:25

Ny kommune­lov kan gi flere Robek-kommuner

Økonomi. Aldri før har det vært registrert færre kommuner i Robek, men den nye kommuneloven kan føre til at flere kommuner havner på svartelista. 
15.5 2019 10:41

Færre havbruks­kroner til lakse­kommunene

Økonomi. I oktober deles det ut 458,5 millioner Havbruksfond-kroner. Utbetalingen er 7 millioner lavere enn anslått. 
14.5 2019 14:29

Bortfall av eiendomsskatt fullkompenseres ikke

Statsbudsjett. Kommunene taper årlig om lag 730 millioner kroner i inntekter ved bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner.
14.5 2019 14:35

Færre vil få bostøtte

Økonomi. 4.200 færre kommer til å motta bostøtte i år, et netto kutt på 3.100 mottakere. SV reagerer kraftig på endringene.
14.5 2019 11:45

Færre mottakere gir 2,2 milliarder mindre til AAP

Økonomi. Endret ordning og færre mottakere gjør at regjeringen i revidert budsjett sparer 2,2 milliarder kroner på utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP).
14.5 2019 11:43

KS kritiske til fylkeskutt

Regionreform. – Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
14.5 2019 11:39

Ønsker flere lærere med innvandrer­bak­grunn

Økonomi. Regjeringen vil bruke 10 millioner kroner på å rekruttere flere menn og personer med innvandrerbakgrunn til skolene.
14.5 2019 11:13

Sider