Økonomi

Stranda ut av Robek fire år før tiden

Styring. Aldri før har det vært registrert færre kommuner i Robek.
1.7 2019 08:27

DNB fortsatt på gjerdet

Økonomi. Storebrand gjør comeback på markedet for kommunal tjenestepensjon. DNB har ingen umiddelbare planer om å gjøre det samme.
27.6 2019 11:22

70 prosent sub­sidierer bygge­saksgebyrer

Administrasjon. Mange kommuner velger av politiske og strategiske grunner å subsidiere plan- og byggesaksgebyrer, viser ny rapport. KS vil forenkle og standardisere gebyrene.
27.6 2019 08:33

Bykle tapte tvist om eien­doms­skatt mot staten

Jus. Kraftkommunen mistet eiendomsskatt, tapte saken og må punge ut for motpartens advokatutgifter.
27.6 2019 09:23

Oslo vant og tapte om eien­domsskatt

Økonomi. Høyesterett ga Oslo kommune medhold i bunnfradraget i eiendomsskatten, men mener at kommunen skrev ut skatten for sent i 2016.
25.6 2019 14:06

Her er de 150 som får Klimasats-støtte

Energi og miljø. 150 kommuner og fylker får Klimasats-støtte til 360 tiltak. Her finner du den samlede oversikten som Miljødirektoratet offentliggjør i dag.
25.6 2019 10:16

Ønsker bedre vilkår for flom­rammede områder

Plan og stedsutvikling. Fylkesordføreren i Oppland ber Monica Mæland (H) om møte.
24.6 2019 11:26

Rentehevingen: Begrenset effekt for Kommune-Norge

Økonomi. Norges Banks beslutning om å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter utløser ingen krisesituasjon for Kommune-Norge, mener kommuneøkonomi-eksperter.
21.6 2019 15:32

Lyser ut 185 millioner kroner til innovasjon

Styring. Forskningsrådet skal dele ut 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Det er rekord, ifølge regjeringen.
20.6 2019 11:07

Kommunal tjeneste­pensjon: Storebrand inn i markedet igjen

Økonomi. Storebrand gjør comeback i markedet for kommunal tjenestepensjon etter at de trakk seg ut i 2012.
20.6 2019 08:00

Sider