Økonomi

Pensjon på anbud: Storebrand billigst, men tapte nye Øygarden

Innkjøp. KLP stakk av med seieren i den første anbudskonkurransen etter Storebrands gjeninntreden på markedet for kommunal tjenestepensjon. Tap til tross; Hippe henger ikke med hodet. 
10.10 2019 15:58

Vil bruke 22 millioner mer til omsorgsforsøk

Pleie og omsorg. Regjeringen vil utvide forsøk med statlig finansiert eldreomsorg med seks nye kommuner.
7.10 2019 15:18

Liten kystkommune er vinner i statsbudsjettet

Statsbudsjett. Innbyggerne i lille Flatanger kan glede seg over å være tiltenkt størst vekst i frie inntekter i Kommune-Norge neste år. Sjekk hvordan din kommune kommer ut.  
7.10 2019 12:56

KLP ekskluderer fem oljesandselskaper

Økonomi. Pensjonsselskapet KLP har solgt seg ut av fem selskaper som driver med utvinning av oljesand. Samtidig utelukker de annen oljesandinvestering.
7.10 2019 07:57

Oslo kommune har startet utbetaling av eiendomsskatten

Økonomi. 66.000 boligeiere i Oslo får de neste ukene tilbake til sammen 376 millioner kroner etter at kommunen tapte i Høyesterett.
3.10 2019 07:42

Konkurranse­tilsynet: Gyllen sjanse til å sette pensjons­ordningene ut på an­bud

Økonomi. Finansdepartementet vil endre flytteverdien for kollektive livsforsikringsavtaler. Godt nytt for kommunene, mener Konkurransetilsynet.   
3.10 2019 12:15

Øker handlingsrommet med over 500 millioner årlig

Økonomi. Oslos økte økonomiske handlingsrom kan munne ut i flere klimatiltak og økt lærertetthet. 
26.9 2019 15:03

Får Kofa-smekk fordi de ikke droppet leverandør

Innkjøp. Verdien av tilbyderens tidligere oppdrag var 27 ganger mindre enn tilbudet. Likevel mente Fredrikstad at disse var sammenlignbare.
30.9 2019 07:58

Møter departementet – håper å få med seg 18,5 millioner kroner

Administrasjon. Nye Hamarøy har søkt om ekstramidler til sammenslåingsprosessen. Det skal de snart gjøre rede for i et møte med Kommunaldepartementet.
25.9 2019 10:45

Karasjok inn i Robek

Økonomi. Karasjok har ikke klart å følge vedtatt plan for dekning av underskudd. Dermed blir det gjensyn med Robek. 
23.9 2019 14:57

Sider