Økonomi

Havbruk-kommuner går fram i Økonomi­baro­meteret

Kommunebarometeret. Det nye havbruksfondet gir kommunene inntekter fra oppdrettsnæringen, og setter et klart preg på økonomien i Kommune-Norge i 2018, viser Økonomibarometeret fra Kommunal Rapport.
21.3 2019 08:23

Høy gjeld i nye kommuner

Økonomi. Mer enn to av tre kommuner som slår seg sammen fra neste år tar med seg høy gjeld inn i den nye kommunen.
19.3 2019 15:43

Hedmark leverer det beste fylkes­resultatet

Økonomi. Fylkeskommunene leverte et samlet netto driftsresultat på 3,8 prosent for 2018. Hedmark drar opp snittet med et driftsresultat på 8,1 prosent. 
19.3 2019 08:29

Kraftig utgiftsvekst i helse og omsorg

Helse. Helse og omsorgsutgiftene økte kraftig i 2018. Aller størst var økningen i det forebyggende helsearbeidet.  
15.3 2019 16:50

Tidoblet eien­doms­skatten på ett år

Økonomi. 14,2 milliarder dro kommunene inn på eiendomsskatt i 2018. Størst økning var det i Øystre Slidre.
18.3 2019 08:07

Disse kommunene har ikke levert Kostra-tall

Økonomi. 15. februar er fristen for å sende regnskapsrapporter til Statistisk sentralbyrå, som offentliggjør Kostra-tallene en måned senere. 20 kommuner står uten økonomitall i Kostra.
15.3 2019 15:55

Svake resultater i sammenslåtte kommuner

Økonomi. De fire nye kommunene hadde alle sammen svake netto driftsresultater for første driftsår 2018.
15.3 2019 13:59

55 prosent økning i sosialhjelp i Nittedal

Økonomi. 140.00 personer fikk sosialhjelp i 2018. Det er en økning på 3 prosent fra 2017. Se endringen i din kommune her.
15.3 2019 14:38

Slik ble resultatet i Kommune-Norge

Økonomi. Kommune-Norge går godt, men leverer svakere enn på flere år. Kostra-tallene viser et samlet netto driftsresultat på 2,5 prosent.
15.3 2019 14:25

Mot nye Moss med marginalt minus

Resultatbørsen. Moss gikk i nær null på driften i 2018, ifølge det ureviderte regnskapet.
15.3 2019 08:12

Sider