Økonomi

Makroøkonom: - Kampen om midlene blir hardere

Økonomi. Det makroøkonomiske verdensbildet preges av usikkerhetsmomenter som handelskrig og Brexit. Konsekvensene for den enkelte kommune avhenger av næringsstrukturen.
27.5 2019 16:17

Nekter å behandle anke om barnehage­tilskudd

Oppvekst. Lagmannsretten synes det er klart at anken ikke vil føre fram.
27.5 2019 13:04

Høyesteretts­dom kan få stor betydning for eiendoms­skatten

Økonomi. I dag starter høyesterettssaken der 3.400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatt. Får saksøkerne medhold, kan det få konsekvenser over hele landet.
27.5 2019 09:12

Vekst i skatteinngangen

Økonomi. Skattekronene renner inn. Innbetalt skatt hittil i år har økt med 9,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
16.5 2019 13:39

Elvestuen vil ikke snakke om avgifter på elbiler

Politikk. Høyres Henrik Asheim mener elbilistene må være med og betale regningen for veiene. Tida er ikke moden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
16.5 2019 08:30

Barne­hagen er dyrest i Møre og Romsdal

Økonomi. Drøyt 2.800 kroner i måneden er hva foreldrene må ut med i snitt for en barnehageplass med kostpenger i år. Sjekk foreldrebetalingen kommune for kommune her.
15.5 2019 12:57

Skatteinntektene oppjusteres

Økonomi. 2019 anslås å bli et godt skatteår for Kommune-Norge. I revidert nasjonalbudsjett er sektorens skatteinntekter oppjustert med 1,5 milliard kroner.
15.5 2019 08:25

Ny kommune­lov kan gi flere Robek-kommuner

Økonomi. Aldri før har det vært registrert færre kommuner i Robek, men den nye kommuneloven kan føre til at flere kommuner havner på svartelista. 
15.5 2019 10:41

Færre havbruks­kroner til lakse­kommunene

Økonomi. I oktober deles det ut 458,5 millioner Havbruksfond-kroner. Utbetalingen er 7 millioner lavere enn anslått. 
14.5 2019 14:29

Bortfall av eiendomsskatt fullkompenseres ikke

Statsbudsjett. Kommunene taper årlig om lag 730 millioner kroner i inntekter ved bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner.
14.5 2019 14:35

Sider