Økonomi

Ønsker bedre vilkår for flom­rammede områder

Plan og stedsutvikling. Fylkesordføreren i Oppland ber Monica Mæland (H) om møte.
24.6 2019 11:26

Rentehevingen: Begrenset effekt for Kommune-Norge

Økonomi. Norges Banks beslutning om å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter utløser ingen krisesituasjon for Kommune-Norge, mener kommuneøkonomi-eksperter.
21.6 2019 15:32

Lyser ut 185 millioner kroner til innovasjon

Styring. Forskningsrådet skal dele ut 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Det er rekord, ifølge regjeringen.
20.6 2019 11:07

Kommunal tjeneste­pensjon: Storebrand inn i markedet igjen

Økonomi. Storebrand gjør comeback i markedet for kommunal tjenestepensjon etter at de trakk seg ut i 2012.
20.6 2019 08:00

Virke bekymret for veksten i kommune­økonomien

Økonomi. Virke mener det er fare på ferde i norsk økonomi og viser til at næringslivet ikke har økt produktiviteten slik Perspektivmeldingen 2017 la opp til.
19.6 2019 11:22

Ønsker nye grep for å øke graden av gjenvinning

Energi og miljø. Nye tiltak må til for å få opp materialgjenvinningen, mener statssekretær Sveinung Rotevatn (V), som peker på at utviklingen går i feil retning.
19.6 2019 11:06

Flere gir seg når pensjonen er på topp

Økonomi. Ifølge KLP forstår stadig flere nok om pensjon til å gå av når tjenestepensjonen er som best.
19.6 2019 13:58

Stort etterslep ved vann- og avløpsanlegg

Politikk. Vedlikeholdsetterslepet ved norske vann- og avløpsanlegg beregnes til 390 milliarder kroner.
19.6 2019 08:10

KS tror vannet i springen blir dyrere

Økonomi. Framover må folk regne med å måtte betale høyere avgifter for vann og kloakk, mener KS – som slår ring om selvkostprinsippet.
17.6 2019 15:16

Knøtt­kommune inn som en kule på resultat­listen

Økonomi. 21 millioner fra Havbruksfondet ga lille Leka et netto driftsresultat på formidable 22,8 prosent i fjor.
17.6 2019 15:18

Sider