Økonomi

Kommunene og lånegjelda

24.1 1997 12:00

Privatisering - en utfordring for kommuneledelsen

Debatt. Effektiviseringspotensialet i kommunene kan realiseres av kommunene selv, uten de åpenbare negative konsekvenser og den risiko man løper ved konkurranseutsetting, skriver Gunhild Johansen.
24.1 1997 12:00

Hele lønnspotten kan brukes lokalt

Politikk. Hele potten til lokale forhandlinger. Det er ett av signalene fra kommunene til KS før vårens mellomårsoppgjør.
24.1 1997 12:00

Rettssak om sekstimersdag

Politikk. Arbeidsretten skal avgjøre om sekstimersdag er tariffstridig. Det er Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS) som går til rettssak mot KS.
24.1 1997 12:00

AF krever store lokale potter

Politikk. Halvparten av lønnsmidlene bør fordeles lokalt, mener AF-Kommune. Også YS-Kommune er positiv til stor lokal pott.
24.1 1997 12:00

Vil gi omstillingsstøtte før krisen

Politikk. Kommunaldepartementet vil legge om politikken for omstillingsbevilgningene. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn for den nye kursen, opplyser statssekretær Jan Petter Rasmussen.
24.1 1997 12:00

Sunne skolebygg - investeringsbehov

Oppvekst. Skolenes inneklima kan bedres vesentlig med en investering på ca. 1,2-2,0 milliarder kroner på landsbasis - i første fase, skriver Ottar Melby.
24.1 1997 12:00

Vil lukke møtet når sakslista er ferdigbehandlet

Økonomi. - Hvis pressen sitter og ruger til møtets slutt, avvikles formannskapsmøtet som vanlig. Dersom pressen går før det er over, gjennomfører vi uformelle samtaler etterpå.
24.1 1997 12:00

Åpent møte ble holdt i England

Økonomi. Hovedutvalget for utdanning reiste på studietur. I England arrangerte utvalget et åpent, politisk møte.
24.1 1997 12:00

- Lokalpolitikk er blitt lite interessant

Politikk. - Lokalpolitikken er blitt for altomfattende og det økonomiske handlingsrommet så lite at det blir uinteressant å være lokalpolitiker, mener Sps Morten Lund.
24.1 1997 12:00

Sider