Økonomi

Ingen avgiftsbegrensning for private vannverk

Energi og miljø. Ingen krav til avgiftstak når private eier vannverket. Det er bare kommunen som ikke kan tjene penger på vann. Loven som regulerer vannavgiften er konkurransevridende, i de privates favør.
21.2 1997 12:00

- Miljøet i Nes trenger ingen sjef

Energi og miljø. Miljøvernsjefen i Nes var med på å legge ned sin egen stilling. Nå er han teknisk sjef i kommunen og har organisert miljøvernet i en utviklingsavdeling.
21.2 1997 12:00

- Statsråden avsporer debatten

Oppvekst. - Sylvia Brustad avsporer debatten med forslaget om at snekkere kan jobbe i barnehagen. Det er kommuneøkonomien og ikke førskolelærermangelen som er største hinder for full barnehagedekning.
21.2 1997 12:00

Det offentlige kveler frivilligheten

Debatt. Det er fint at det offentlige innser at de må spille på lag med andre aktører for å løse vår tids store samfunnsutfordringer, men det er viktig at man da passer på å holde tungen i riktig munn, skriver Guri Størvold.
21.2 1997 12:00

Slutt på skyttergravskrigen

Politikk. KS og Sosialdepartementet har bilagt striden om hvem som har skylden for krisen i eldreomsorgen. Nå vil de sammen ta et krafttak for å oppfylle eneromsgarantien.
21.2 1997 12:00

Vil ikke eie sykehusene

Politikk. Helseregionene får større ansvar for sykehusdriften: Lover og forskrifter gir regionene reell makt, men fylkeskommunene forblir sykehuseiere. Klarer de ikke jobben, får de mindre penger.
21.2 1997 12:00

KS-styret splittet om Rattsø-innstillingen

Politikk. KS-styret er delt i synet på Rattsø-innstillingen. Flere medlemmer stiller seg sterkt skeptisk til at kommunene skal miste selskapsskatten.
14.2 1997 12:00

Barn og unge tjener på ølsalg

Oppvekst. Sogndal kommune tjener nærmere 500.000 kroner i året på å selge øl. Overskuddet deler bygdas barn og unge.
14.2 1997 12:00

Suksess-rådmann ble ikke trodd

Økonomi. Ragnar Fagereng var i 14 år en suksess som rådmann. Men i forrige uke sa 51-åringen opp jobben - nå skal han inn i en nyopprettet stilling i Bergen kommune.
14.2 1997 12:00

Sider