Økonomi

Kommunenes gjeld stiger

Politikk. Kommunenes gjeld var ved utgangen av 1995 på 65,6 milliarder kroner. To år tidligere var den 1,5 milliarder lavere. Likevel har nettogjelden sunket siden 1989.
17.1 1997 12:00

Kirkens Bymisjon ønsker velkommen etter

Økonomi. Kirkens Bymisjon håper økt konkurranse vil gi bedre tilbud til brukerne og vil gjerne delta i konkurransen om drift av eldreomsorg.
17.1 1997 12:00

- Lite profesjonell privatisering i Asker

Økonomi. - Asker har ingen mulighet til å dokumentere at kommunen har spart penger ved bruk av private, fordi den ikke innhentet anbud fra flere private aktører, sier Hans Svelland til Kommunal Rapport.
17.1 1997 12:00

- Fører til kamp om sterke skatteytere

Politikk. Mindre interesse for næringspolitikk, og kamp mellom kommunene for å trekke til seg de sterkeste personlige skatteyterne. Det blir resultatet av Rattsø-forslagene, mener nylig avgått finansbyråd i Oslo, Gro Balas (Ap).
17.1 1997 12:00

Omstillingsprogram virket mot sin hensikt

Økonomi. Omstillingsprogrammet som skulle gjøre kommuner mindre avhengig av hjørnesteinsbedriften, virket stikk motsatt, viser en rapport fra Fafo.
17.1 1997 12:00

«Rik onkel» stiller krav

Økonomi. Aker-bedriftene er Stords «rike onkel», som strør om seg med pengegaver til lokalsamfunnet. Flyplass og datautstyr til skolene er blant gavene.
17.1 1997 12:00

Stord - et Aker-samfunn på godt og vondt

Økonomi. - Aker-bedriftene på Stord er blitt mer dominerende. Det er både en styrke og en svakhet for lokalsamfunnet, sier ordfører Magne Rommetveit (Ap).
17.1 1997 12:00

Opseth ville redde KO

Politikk. Kjell Opseth samlet tirsdag Kommunal Opplærings eiere for å bli orientert om nedleggelsen. Hastemøtet ble oppfattet som et siste forsøk på å redde KO.
10.1 1997 12:00

«Jeg vil ikke telles!»

Debatt. ofte å legge oss på minnet hva tallene representerer i den virkelige verden, at det er mennesker bak sifrene, skriver Fakhra Salimi.
10.1 1997 12:00

Styrer én av fem arbeidstakere og kroner

Politikk. Som «øverste sjef» for landets kommuner holder KS-leder Halvdan Skard en hånd over 175 milliarder kroner og én av fem norske arbeidstakere. Fjorårets største nederlag for KS-lederen var at 50 av dem ble oppsagt.
10.1 1997 12:00

Sider