Økonomi

Svært vellukka beredskapsprogram

Debatt. Beredskapsprogrammet er svært vellukka, og Kommunal- og arbeidsdepartementet nyttar dei røynslene ein har vunne i dette pionerarbeidet i det ordinære omstillingsarbeidet i andre kommunar, skriv Kjell Opseth.
31.1 1997 12:00

Utvalg skygger Rattsø

31.1 1997 12:00

Må betale privat reise

Økonomi. To fylkespolitikere i Østfold var på en Sør-Afrika tur som trolig vil koste dem 11.000 kroner hver. Kontrollutvalg og fylkesrevisor mener store deler av reisen var av privat karakter.
31.1 1997 12:00

«Superfylker» i sikte?

Politikk. - Fylkeskommunene klarer ikke å drive sykehus og videregående skoler, konstaterer Aps Roger Gudmundseth.
31.1 1997 12:00

Filmleieavtalen opphører

Kultur. Norge har i dag et fåtall private kinoer som driver etter markedsprinsipper. Men antallet kan vokse raskt etter at Konkurransetilsynet nå har sagt opp filmleieavtalen.
31.1 1997 12:00

«Rattsø 2» kan sprenge kommunegrenser

Økonomi. Kommunene vil konkurrere i boligbygging dersom Rattsø-utvalgets andre innstilling blir vedtatt i Stortinget. Flere og større kommuner kan bli resultatet.
31.1 1997 12:00

Kommunene og lånegjelda

24.1 1997 12:00

Sider