Økonomi

Sunne skolebygg - investeringsbehov

Oppvekst. Skolenes inneklima kan bedres vesentlig med en investering på ca. 1,2-2,0 milliarder kroner på landsbasis - i første fase, skriver Ottar Melby.
24.1 1997 12:00

Vil lukke møtet når sakslista er ferdigbehandlet

Økonomi. - Hvis pressen sitter og ruger til møtets slutt, avvikles formannskapsmøtet som vanlig. Dersom pressen går før det er over, gjennomfører vi uformelle samtaler etterpå.
24.1 1997 12:00

Åpent møte ble holdt i England

Økonomi. Hovedutvalget for utdanning reiste på studietur. I England arrangerte utvalget et åpent, politisk møte.
24.1 1997 12:00

- Lokalpolitikk er blitt lite interessant

Politikk. - Lokalpolitikken er blitt for altomfattende og det økonomiske handlingsrommet så lite at det blir uinteressant å være lokalpolitiker, mener Sps Morten Lund.
24.1 1997 12:00

Bolt i kista

24.1 1997 12:00

For dyrt armslag

24.1 1997 12:00

Oslo-skoler i kraftig forfall

Oppvekst. Oslo-skolene er generelt i elendig bygningsmessig forfatning. Svarttjern skole i Groruddalen er verst av alle. En lekkasje gjør at klasserommet har innvendig takrenne.
24.1 1997 12:00

Boligskatt i bevegelse

Politikk. Gjennom en lang høst har boligskatt-saken stått på stedet hvil. Nå tyder mye på at Ap og Sp nærmer seg hverandre.
24.1 1997 12:00

Piggfritt - i storbyene!

24.1 1997 12:00

Sider