Økonomi

Kirkens Bymisjon ønsker velkommen etter

Økonomi. Kirkens Bymisjon håper økt konkurranse vil gi bedre tilbud til brukerne og vil gjerne delta i konkurransen om drift av eldreomsorg.
17.1 1997 12:00

- Lite profesjonell privatisering i Asker

Økonomi. - Asker har ingen mulighet til å dokumentere at kommunen har spart penger ved bruk av private, fordi den ikke innhentet anbud fra flere private aktører, sier Hans Svelland til Kommunal Rapport.
17.1 1997 12:00

- Fører til kamp om sterke skatteytere

Politikk. Mindre interesse for næringspolitikk, og kamp mellom kommunene for å trekke til seg de sterkeste personlige skatteyterne. Det blir resultatet av Rattsø-forslagene, mener nylig avgått finansbyråd i Oslo, Gro Balas (Ap).
17.1 1997 12:00

Omstillingsprogram virket mot sin hensikt

Økonomi. Omstillingsprogrammet som skulle gjøre kommuner mindre avhengig av hjørnesteinsbedriften, virket stikk motsatt, viser en rapport fra Fafo.
17.1 1997 12:00

«Rik onkel» stiller krav

Økonomi. Aker-bedriftene er Stords «rike onkel», som strør om seg med pengegaver til lokalsamfunnet. Flyplass og datautstyr til skolene er blant gavene.
17.1 1997 12:00

Stord - et Aker-samfunn på godt og vondt

Økonomi. - Aker-bedriftene på Stord er blitt mer dominerende. Det er både en styrke og en svakhet for lokalsamfunnet, sier ordfører Magne Rommetveit (Ap).
17.1 1997 12:00

Opseth ville redde KO

Politikk. Kjell Opseth samlet tirsdag Kommunal Opplærings eiere for å bli orientert om nedleggelsen. Hastemøtet ble oppfattet som et siste forsøk på å redde KO.
10.1 1997 12:00

«Jeg vil ikke telles!»

Debatt. ofte å legge oss på minnet hva tallene representerer i den virkelige verden, at det er mennesker bak sifrene, skriver Fakhra Salimi.
10.1 1997 12:00

Styrer én av fem arbeidstakere og kroner

Politikk. Som «øverste sjef» for landets kommuner holder KS-leder Halvdan Skard en hånd over 175 milliarder kroner og én av fem norske arbeidstakere. Fjorårets største nederlag for KS-lederen var at 50 av dem ble oppsagt.
10.1 1997 12:00

Årets...

10.1 1997 12:00

Sider