Økonomi

Regjeringen vil bruke enda mer olje­penger

Økonomi. Regjeringen bruker 238 milliarder kroner av oljefondet – 7 milliarder mer enn det som ble foreslått i statsbudsjettet i fjor høst. – Overraskende, sier ekspert.
14.5 2019 08:29

Regjeringen setter av 10 millioner til fritids­kort for barn

Økonomi. Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Arendal og Vadsø blir prøvekommuner.
13.5 2019 08:32

Dette forventer KS av «kommune­prop-en» og revidert – for kom­munene

Politikk. Tirsdag til uka legger regjeringen fram kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Dette er de viktigste sakene for KS som gjelder primærkommunene.  
10.5 2019 13:30

Dette forventer KS av «kommune­prop-en» og revidert – for fylkene

Politikk. Tirsdag til uka legger regjeringen fram kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Dette er de viktigste sakene for KS som gjelder fylkeskommunene.
10.5 2019 12:13

Så stor gevinst gir det å hindre frafall i videregående

Økonomi. Hvis en kommune investerer 7.500 kroner i å hindre at en ungdom dropper ut av videregående skole, blir nettogevinsten 300.000 kroner over 40 år. Det viser en modell for utenforskap som KS har fått laget.  
7.5 2019 08:21

Her får politikerne null kroner i godtgjørelse

Politikk. I Snåsa får kommunestyret ingen godtgjørelse for kveldsmøter. Se lista over hva kommunestyrene fikk i godtgjørelse i 2018.
2.5 2019 11:27

20 millioner mer til sikring av kirker

Økonomi. KrF har fått gjennomslag for et forslag om å doble beløpet til istandsetting og bedre sikring av kirker – en økning på 20 millioner kroner.
26.4 2019 08:15

Mente konkurrent opp­ga for kort bygge­tid

Økonomi. En entreprenør mente en konkurrerende leverandør burde vært avvist fordi leverandøren oppga en unormalt kort byggetid for barnehagen som skulle bygges, men det sa kommunen seg uenig i.
23.4 2019 11:12

ESA gransker utbyggingen av Trondheim Spektrum

Økonomi. EØS-tilsynet ESA vil granske Trondheim kommune etter mistanke om ulovlig statsstøtte til utbyggingen av idrettshallen Trondheim Spektrum.
23.4 2019 08:44

Mæland gir «et veldig tydelig nei» til å kompensere kommunene

Politikk. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt løfter om å kompensere merkostnader kommunene får på grunn av endringer i AAP-ordningen. Kommunalministeren sier noe helt annet.
15.4 2019 14:17

Sider