Oppvekst

Minst 415 norske barn og unge ufrivillig sendt til ut­landet – kunn­skaps­ministeren bekymret

Skole. Flere enn 400 norske barn og unge ble mellom 2016 og 2018 etterlatt i utlandet mot sin vilje. En av vår tids viktigste frihetskamper, sier kunnskapsministeren.
13.1 2020 08:32

Voldsom økning av varsler om vold og trusler på skoler i Bærum

Skole. Antall varsler om vold og trusler mot lærere i Bærum-skolen har eksplodert den siste tiden, rapporterer de ansatte ved skolene.
23.12 2019 09:08

32 kommuner sender ikke elever på leirskole i år

Skole. Fra i høst er kommunene pålagt å tilby elevene et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Likevel har 32 kommuner oppgitt at de ikke tenker sende noen elever på leirskole i år, viser GSI-tall.
20.12 2019 08:07

Mangler opptil 700 lærere for å oppfylle normen

Skole. Grunnskolen har fått 1.100 flere lærerårsverk siden i fjor, men fortsatt mangler det opptil 700 lærere før bemanningsnormen er oppfylt.
19.12 2019 07:55

Norske foreldre er mindre for­nøyde med skolene

Oppvekst. Norske foreldre er mindre fornøyde med både grunnskolen og videregående skole enn i fjor, ifølge en ny undersøkelse.
11.12 2019 09:20

8.000 bruker ikke rett til gratis barne­hage

Oppvekst. Nesten ett av fem barn som har rett til gratis kjernetid i barnehagen, bruker ikke ordningen. Guri Melby (V) innrømmer at det er noe som ikke fungerer.
22.11 2019 08:35

Ny rapport: Små krise­sentre sliter med knappe ressurser

Styring. Flere krisesentre har fem eller færre ansatte.
19.11 2019 10:31

Ny studie: 1 av 20 barn ut­settes for grov vold i hjemmet

Oppvekst. 1 av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold i hjemmet, mens én av fem har vært utsatt for lugging, klaps og klyping i oppveksten, ifølge en fersk rapport.
19.11 2019 08:19

Forskning: Store for­skjeller i barne­vernets arbeid og vurderinger

Barnevern. – Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
14.11 2019 12:42

Ny modell skal få bukt med fattig­dom

Oppvekst. Ved å organisere tjenestene på en ny måte, håper Kristiansand kommune å forhindre at lavinntekt i familier går i arv.
11.11 2019 07:37

Sider