Oppvekst

Enige om barnehage­norm - uklart om det blir mer penger

Politikk. Regjeringspartiene og KrF er enige om ny bemanningsnorm for barnehager. Kommunene risikerer å måtte få til dette uten ekstra penger, men KrF krever at det legges 100 millioner på bordet.
22.5 2018 08:41

Forskere: Gratis skolemat til alle kan utjevne forskjeller

Skole. Et fellesmåltid i løpet av skoledagen har effekt på elevenes læring, kosthold og miljø, viser forskning. Et nasjonalt tilbud kan utjevne forskjeller, mener FHI.
18.5 2018 08:42

KrF vil gi penger til bemanningsnorm

Oppvekst. – Det er veldig viktig å få på plass penger til ny bemanningsnorm i barnehager, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).
16.5 2018 11:26

Flere minori­tets­rådgivere i revidert

Flyktninger og integrering. I revidert nasjonalbudsjett som legges fram neste tirsdag, foreslår regjeringen å bevilge 3,8 millioner kroner til 13 flere minoritetsrådgivere i skolen.  
7.5 2018 07:42

170 barn skal ut av asylmottak

Oppvekst. Regjeringen myker opp reglene og setter av 38 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å flytte 80 familier og 170 barn ut av asylmottak.
2.5 2018 07:34

Regjeringen: Utvidet norm vil koste 14 milliarder

Oppvekst. Initiativtakerne bak det såkalte barnehageopprøret krever en utvidet bemanningsnorm for norske barnehager. Det vil koste dyrt, ifølge regjeringen.
24.4 2018 10:14

– Trenger 1 milliard til barnehage­norm 

Oppvekst. Regjeringens bemanningsnorm for barnehagene er underfinansiert med 1 milliard kroner, fastslår kommuneorganisasjonen KS.
19.4 2018 14:03

KrF: – Fullfinansiering er viktig

Oppvekst. Både KS og PBL advarer mot at bemanningsnormen for barnehager som regjeringen har foreslått er kraftig underfinansiert. Nå går KrF langt i å stille som garantist for mer penger.
9.4 2018 14:13

- Kommunene har et ansvar for å avverge akutt­plasseringer

Oppvekst. Bufdir-direktør Mari Trommald svarer på den kraftige kritikken fra Riksrevisjonen. 
6.4 2018 18:33

Regjeringen går inn for bemannings­norm for barne­hager

Oppvekst. Fra 1. august må alle norske barnehager tilfredsstille nye minstekrav til antall ansatte. – Respektløst, mener forening for private barnehager.
6.4 2018 12:09

Sider