Oppvekst

Færre barn må vente på barne­hageplass

Oppvekst. Ved utgangen av 2017 var det nesten 2.200 færre barn på venteliste for barnehageplass sammenlignet med 2016. Totalt var det 6.169 barn som ventet på plass.
15.2 2018 14:45

Gir dusør for nye barnehage­lærere

Oppvekst. Oppegård kommune trenger 50-60 nye barnehagelærere når den nye bemanningsnormen iverksettes i august. Kommunalsjefen innfører tusentips til dem som finner kandidater.
15.2 2018 11:12

Vil skille ideelle og kom­mersi­elle barnehager

Oppvekst. Opposisjonen på Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav til kommersielle barnehager og vil gi kommunene mulighet til å velge ideelle. 
14.2 2018 09:38

Frykter bemannings­krav fører til ned­leggelser

Politikk. En av fire små barnehager står i fare for å bli lagt ned når nye bemanningskrav innføres til høsten. Mangfoldet trues, mener Private barnehagers landsforening. 
14.2 2018 08:42

Høyre-topp vil ikke flytte barne­vern til fylkene

Regionreform. Forslaget om å la de nye regionene overta barnevernsoppgaver fra kommuner og stat bør legges i skuffen, mener Høyres parlamentariske nestleder Tone W. Trøen.
14.2 2018 08:20

Rapport: Barne­vernet utløser utsending av somaliske barn

Oppvekst. Flere norsksomaliske foreldre sender barna sine til utlandet like før eller rett etter et vedtak fra barnevernet, viser en rapport fra Politidirektoratet.
6.2 2018 08:52

Ap snur om profitt­forbud for private barne­hager

Oppvekst. Et flertall på Stortinget vil hindre at barnehager som mottar offentlig støtte, tar ut stor profitt. Ap har snudd i saken, mens KrF er avventende.
6.2 2018 08:48

Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder

Økonomi. Nærmere 50 milliarder kroner er utbetalt i kontantstøtte til småbarnsforeldre siden ordningen trådte i kraft 1. august 1998. Nå kan den stå for fall.
5.2 2018 08:39

Store protester på ny skolestruktur

Politikk. Kommunen har vedtatt å gå over til én skole for alle elevene. Nå protesterer flere hundre innbyggere og truer med å flytte.
29.1 2018 08:55

Entreprenør tapte barnehage­slag - varsler anke

Innkjøp. Striden om byggingen av en barnehage i Skjervøy er avgjort i Nord-Troms tingrett.
25.1 2018 13:35

Sider