Oppvekst

Rogaland sier nei

Oppvekst. Fylkespolitikerne i Rogaland har avslått søknaden om å starte privat yrkesskole. Begrunnelsen er blant annet at den vil skape ubalanse i tilbud og etterspørsel.
14.2 1997 12:00

Lærere ønskerå starte privateyrkesskoler

Oppvekst. Lærere i yrkesfag søker om å få starte privat yrkesskole. I første omgang vil de etablere skole i Rogaland og Oslo, men de har planer om å drive fjernundervisning til hele landet.
14.2 1997 12:00

Espelis råd til fylkene:

31.1 1997 12:00

Kommunene har gjort en god jobb

Oppvekst. Selv om målet om 5.000 lærlinger ikke ble nådd, gjorde kommunene en god jobb med å skaffe plasser i 1996.
31.1 1997 12:00

- Staten må betale for uværet i nord

Oppvekst. - Staten må betale alle utgifter kommunene i Nord-Norge har hatt i forbindelse med uværet. Det sier nestleder i KS, Merete Furuberg, som reagerer på at Kommunalministeren går inn for at skjønnsmidlene skal brukes til å dekke kostnadene.
31.1 1997 12:00

- Skolepolitikken må bli markedsrettet

Oppvekst. - Fylkeskommunene undergraver hovedmodellen i Reform 94. Det gjør de ved å opprette for mange skoleklasser i fag det ikke finnes lærlingplasser til, sier KS-direktør Per Espeli.
31.1 1997 12:00

Oslo-skoler i kraftig forfall

Oppvekst. Oslo-skolene er generelt i elendig bygningsmessig forfatning. Svarttjern skole i Groruddalen er verst av alle. En lekkasje gjør at klasserommet har innvendig takrenne.
24.1 1997 12:00

Sunne skolebygg - investeringsbehov

Oppvekst. Skolenes inneklima kan bedres vesentlig med en investering på ca. 1,2-2,0 milliarder kroner på landsbasis - i første fase, skriver Ottar Melby.
24.1 1997 12:00

Byråden lover å se nøye på Svarttjern

Oppvekst. Utdanningsbyråd Grete Horntvedt (H) skal besøke samtlige barneskoler i hovedstaden.
24.1 1997 12:00

Sider