Plan og stedsutvikling

Hver sjette kirke truet av flom og skred – graver kan skylles ut

Plan og stedsutvikling. 249 norske kirker ligger i områder med særlig risiko for jord- og flomskred, en risiko som øker utover denne våren etter en svært snørik vinter.
5.4 2018 08:16

Laveste befolknings­vekst på 15 år

Plan og stedsutvikling. Ved inngangen til 2018 bodde det 673.469 innbyggere i Oslo. Folketilveksten i fjor var 6.710 innbyggere, som er den laveste årlige veksten siden 2003.
13.3 2018 10:46

Vil samle kommunale geologidata

Plan og stedsutvikling. Norges geologiske undersøkelse vil samle funnene fra alle grunnundersøkelser i Norge, og oppfordrer kommunene til å levere inn data.
28.2 2018 11:26

Tror ny kommune­lov kan gi bedre planarbeid

Plan og stedsutvikling. Utkastet til ny kommunelov viser lovende takter for forholdet mellom økonomiplanen og kommuneplanens samfunnsdel, sier planekspert Erik Plathe.
13.2 2018 09:59

Frp vil vil ha mer lys i Stav­anger sentrum

Politikk. Som et sikkerhetstiltak for innbyggerne ønsker Frp å skru opp lysstyrken i Stavanger sentrum på nattetid.
7.11 2017 08:21

Oslo vokser – men saktere enn tidligere anslått

Plan og stedsutvikling. Oslo kommer til å få nesten 190.000 flere innbyggere fram til 2040, men befolkningsveksten blir ikke like stor som man så for seg i fjor.
5.10 2017 08:17

Krever pålegg om planer for flom­sikring

Energi og miljø. Kommunene er ikke forberedt på dårligere vær som følge av klimaendringer, mener ingeniørforening - som vil at kommunene skal pålegges å lage planer for flomsikring.
3.10 2017 09:59

Befolkningen delt om bilpolitikk i byene

Energi og miljø. Et flertall på 55 prosent er helt eller delvis enige i at det bør innføres restriksjoner for å få ned bilmengden i byene. 44 prosent står på motsatt side.
4.9 2017 08:44

Utvider granskingen i Tjøme

Plan og stedsutvikling. Granskingen av byggesaksavdelingen i Tjøme har vokst i omfang, fra å omhandle 60 byggesaker til 160. Nå tar også kontrollutvalget saken. Kontrollutvalgsleder mener sakskomplekset er mer enn bare en personalsak.
5.9 2017 11:45

Avtale om grønn vekst under­tegnet i Bergen

Økonomi. Bergen har inngått Norges første såkalte byvekst-avtale og sikrer seg dermed 6 milliarder kroner i statlig støtte.
1.9 2017 12:55

Sider