Plan og stedsutvikling

Statsbygg: Enten Utøya-kaia eller Sørbråten

Plan og stedsutvikling. Statsbygg sier at om ikke Utøya-kaia kan godtas som minnested for 22. juli, blir minnestedet lagt til Sørbråten.
30.5 2017 07:00

Se og hør-gründer tapte for Oslo kommune

Plan og stedsutvikling. Se og hørs tidligere sjefredaktør Knut Haavik og barna tapte på alle punkter i Oslo tingrett i en strid om opparbeidelse av større vei.
8.5 2017 16:04

Halvert tilflytting til Oslo

Politikk. Nettoinnflyttingen til Oslo ble halvert fra 2015 til 2016. Samtidig står mange nye boliger uten kjøpere i hovedstaden. 
27.4 2017 08:38

Krever at alle inn­byggere har is i fryseren

Plan og stedsutvikling. Innbyggerne i Eidsberg kommune må ha is i fryseren hele tiden. Det har formannskapet bestemt. Et utsettelsesforslag ble avvist.
10.3 2017 16:48

Strammer inn på bygging i strand­sonen

Jus. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen skal også gjelde i områder med gamle reguleringsplaner uten byggegrense, presiserer Kommunaldepartementet.
9.3 2017 12:15

Krever statlig opp­merk­somhet

Plan og stedsutvikling. Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) har ikke gitt opp alt håp om å redde flystasjonen. Han vil kreve langsiktig statlig engasjement når han møter to statsråder mandag.
8.1 2017 22:12

Kommunen så gjennom fingrene – fylket anmelder

Plan og stedsutvikling. Kommunestyret i Bø valgte å se gjennom fingrene da en lokal fiskeribedrift rev et bevaringsverdig salteri. Men Nordland fylkeskommune politianmelder rivingen.
8.12 2016 08:19

Sørum ber om ekstern skred­gransking

Plan og stedsutvikling. Sørum kommune ber Fylkesmannen om at det igangsettes en ekstern gransking av skredulykken, som krevde tre menneskeliv.  
16.11 2016 13:11

Ja til oppdrett i vandrings­rute for laks

Plan og stedsutvikling. Kommunalminister Jan Tore Sanner setter Fylkesmannen i Troms sin innsigelse til side og gir tommelen opp for nye områder for sjømatproduksjon i Nord-Norge. Arbeidsplasser er begrunnelsen.
10.8 2016 11:43

Godtar ikke gebyr etter byggestrid

Jus. Da det viste seg at utbyggingsprosjektet ble for svært, valgte politikerne i Moss å ilegge tiltakshaveren og to arkitektfirmaer overtredelsesgebyr. Firmaene vil motsette seg gebyrene.
5.8 2016 15:07

Sider