Pleie og omsorg

Etikkpris til Oslo kommune

Etikk. Oslo har fått etikkpris for arbeidet til sykehjemsetatens kliniske etikkomité. Juryen begrunner prisen med at komiteen fremmer etisk refleksjon på sykehjemmene.
Publisert i går, kl. 8.52

Forsøk på forsoning i Balsfjord

Styring. En langvarig konflikt ved Balsfjord bo- og servicesenter forsøkes løst med forsoningssamtaler. 
8.12 2017 13:38

Ap vurderer forbud mot helsevikarer

Pleie og omsorg. Arbeiderpartiet kan komme til å foreslå at innleie av helsevikarer via bemanningsbyråer forbys, ifølge Aftenposten.
7.12 2017 13:13

Sosiale behov glemmes i omsorgen

Styring. De eldres sosiale behov blir ikke godt nok ivaretatt i dagens hjemmebaserte omsorg, konkluderer forskere etter å ha intervjuet brukere og ansatte i Tana og Steigen kommuner.  
16.11 2017 08:17

Hver fjerde omsorgs­plass til unge voksne

Pleie og omsorg. En av fire omsorgsplasser bygd med husbanktilskudd de siste årene, er planlagt for brukere under 25 år. En av tre bebos av utviklingshemmete.   
28.9 2017 12:21

Forsker frykter kommunene er uforberedte på eldre­bølgen

Pleie og omsorg. Forsker Einar Vetvik frykter norske kommuner ikke har planlagt godt nok for eldrebølgen. – Nå er det alvor, bølgen er her allerede, sier han.
25.9 2017 08:32

Vil ha raskere refusjon av tilskudd

Økonomi. Kommunene fikk refundert 9 milliarder kroner i utgifter til ressurskrevende tjenester i fjor, viser nye tall. Sjekk hvor mye din kommune fikk i refusjon her.
22.9 2017 11:32

Sigrid sykler for VM-gull

Video. Mens verdens raskeste syklister jakter etter gull i Bergen, trør samtidig godt over 1.100 deltakere i fem land til for å vinne historiens første sykkel-VM for eldre.
21.9 2017 10:01

Stor interesse for innovasjon

Administrasjon. Forskningsrådet har sagt ja til 13 av 91 søknader om penger i programmet FORKOMMUNE, som skal bidra til innovasjon i kommunesektoren. De får totalt 3,7 millioner kroner.
4.9 2017 08:12

Krever raskt svar om rus- og psykiatri­boliger

Pleie og omsorg. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) krever snarlig svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) om momskompensasjon til boliger for rusavhengige og psykisk syke. 
1.9 2017 11:42

Sider