Pleie og omsorg

BPA-ordningen for funksjonshemmede gjennomgås

Pleie og omsorg. Regjeringen setter ned et utvalg som skal se på den lovfestede ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med nedsatt funksjonsevne.
Publisert i går, kl. 13.25

22 av 24 anker dommen i Aleris-saken

Pleie og omsorg. Minst 22 av 24 miljøarbeidere som delvis tapte søksmålene mot velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris) i Oslo tingrett, anker dommen.
18.9 2019 13:46

Antall sykehjems­plasser på stedet hvil i ti år

Pleie og omsorg. Eldrebølgen som er i ferd med å skylle innover Kommune-Norge, vil øke behovet for sykehjemsplasser, ifølge SSB.
18.9 2019 08:14

Fritt bruker­valg i fritt fall

Pleie og omsorg. Regjeringen vil ha mer bruk av fritt brukervalg i hjemmetjenesten, men flere kommuner har valgt å avvikle ordningen.
9.9 2019 07:43

Har tatt tilbake sykehjems­plasser for halv milliard

Kommunevalget 2019. I løpet av denne kommunestyreperioden er det blitt 514 færre private sykehjemsplasser i bruk i Kommune-Norge.
6.9 2019 10:53

Regjeringen setter av 400 millioner kroner til sykehjems­kjøkken

Politikk. Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) håper flere sykehjemskjøkken vil gi eldre bedre matlyst. Hun setter av 100 millioner statlige kroner i året til å bygge dem.
6.9 2019 07:40

Større risiko for under­ernæring i hjemme­tjenesten

Pleie og omsorg. Kun to av ti brukere av helsetjenester i hjemmet fikk kartlagt risiko for underernæring i 2017 og 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.
5.9 2019 11:26

Få heltidsjobber for helsefagarbeidere

Pleie og omsorg. Av 3.200 utlyste faste stillinger som helsefagarbeider, var bare 500 heltidsjobber. To av ti hadde stillingsbrøk under 20 prosent.
28.8 2019 07:49

Regjeringen foreslår samboergaranti på sykehjem

Politikk. Regjeringen foreslår å forskriftsfeste samboergaranti på sykehjem og sender nå forslaget ut på høring med frist i november.
28.8 2019 07:45

Regjeringen etablerer eldre­ombud med kontor i Ålesund

Pleie og omsorg. Regjeringen oppretter et eget ombud som skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov. Eldreombudet blir lokalisert i Ålesund.
23.8 2019 12:50

Sider