Pleie og omsorg

Vil utvide varslings­plikten for alvorlige hendelser

Helse. – Alvorlige hendelser skjer ikke bare på sykehus, men også i kommunene, sier helseminister Bent Høie (H).
7.2 2020 15:03

Fire av ti kommuner droppet å under­søke hvordan de eldre hadde det

Pleie og omsorg. 173 kommuner gjorde ikke systematiske undersøkelser av hvordan eldre hadde det på sykehjem i 2018 og årene før, ifølge Forbrukerrådet.
6.2 2020 13:35

Prøveprosjekt har kostet over en halv milliard – brukerne opplever få endringer i omsorgen

Pleie og omsorg. Et forsøksprosjekt har økt omsorgsoverføringene til seks kommuner med 614 millioner kroner over tre år. Men brukerne opplever ikke vesentlige endringer.
13.1 2020 08:41

Unicare gir opp syke­hjems­drift i Oslo

Pleie og omsorg. Det private selskapet Unicare Omsorg, som drifter fem kommunale sykehjem i Oslo, gir opp sin satsing i hovedstaden.
27.11 2019 08:35

Leve hele livet-pris til Karmøy

Helse. – Eldre skal ikke bare overleve, men leve helt til det siste, sa eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp), da hun delte ut den første Leve hele livet-prisen. 
25.11 2019 11:16

Evaluering: Til­skudd gir ikke nok sykehjems­plasser

Pleie og omsorg. Siden 2008 er det gitt tilskudd til 9.700 sykehjemsplasser i norske kommuner, men antallet plasser har bare økt med 435 i samme periode, viser en evaluering.
15.11 2019 14:54

Landsstyret kritisk til at finansierings­ordning svekkes igjen

Pleie og omsorg. Siden 2016 har endringer i toppfinansieringen gitt kommunene en ekstraregning på 1 milliard. KS' landsstyre er meget kritisk.
12.11 2019 13:14

Vil heve statusen til eldrerådene

Pleie og omsorg. Tendensen i den demografiske utviklingen er klar: Økt levealder og flere eldre. –   Eldrerådene har aldri vært viktigere, sier Trude Drevland, leder i et aldersvennlig Norge. 
28.10 2019 09:56

Nytt utvalg skal utrede alders­trøbbel i distriktene

Politikk. Hvordan vil stadig eldre befolkning og færre i yrkesaktiv alder påvirke lokalsamfunn i praksis? Det skal et regjeringsoppnevnt utvalg utrede.
18.10 2019 15:24

NKF: Hvert fjerde sykehjem har utvendige feil eller mangler

Pleie og omsorg. Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) er bekymret for tilstanden ved norske sykehjem. De mener vedlikehold må inn i neste års budsjetter. 
17.10 2019 15:24

Sider