Pleie og omsorg

Tilbyr omsorgs­hotell i gam­melt aldershjem

Pleie og omsorg. Hvis eldre innbyggere i Karmøy føler seg utrygge, kan de bestille rom vegg i vegg med hjemmetjenesten.
10.5 2019 10:09

SSB: Norge vil mangle 28.000 syke­pleiere i 2035

Helse. Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.
9.5 2019 08:25

Eldre på Omsorg+ lar nett­brettet ligge

Pleie og omsorg. Kampen Omsorg+ skal være en spydspiss for velferdsteknologi. Beboerne liker kultur- og aktivitetstilbudet bedre enn smarthusteknologien, viser ny evaluering. 
9.5 2019 10:58

KS-lederen: Kjøkken ikke det viktigste i eldreomsorgen

Pleie og omsorg. – Tilskudd til sykehjemskjøkken er flott, men ikke det viktigste tiltaket for god eldreomsorg, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen. Regjeringen vil bevilge 12,5 millioner til kjøkken i revidert nasjonalbudsjett.
7.5 2019 10:06

Ansatte i kommunen skal ha slått og sparket utviklingshemmet person

Pleie og omsorg. Straffesaken mot de fire ansatte i Lunner kommune ble henlagt, i stedet får kommunen foretaksbot. Bistandsadvokaten til fornærmede betegner saken som graverende.
1.5 2019 08:56

Lunner får bot for uforsvarlige helse­tjenester

Pleie og omsorg. Lunner kommune i Oppland må betale 75.000 kroner i bot etter at en beboer i et bofellesskap blant annet ble slått, dyttet og fikk luftveiene blokkert.
30.4 2019 13:20

Bekymret for eldres menneske­rettigheter

Pleie og omsorg. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener underernæring og uheldig legemiddelbruk i eldreomsorgen er en menneskerettslig utfordring.
25.4 2019 08:49

Flere eldre får hjelp i små kommuner

Pleie og omsorg. Bruken av omsorgstjenester til eldre over 85 år er minst i de største kommunene, viser tall fra SSB.
17.4 2019 08:46

NHO vil ha bedre mål­inger av kvali­teten på omsorg

Pleie og omsorg. NHO Service og Handel mener det er for dårlig måling av kvaliteten på helse- og omsorgsinstjenestene i kommunene og krever nasjonale kvalitetsindikatorer. 
20.3 2019 09:22

Mener forsøk blåser opp omsorgs­tjenestene

Pleie og omsorg. Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) frykter blåmandag i forsøkskommunene når de igjen må finansiere omsorgstjenestene selv, og stiller nok et spørsmål til eldreministeren.
20.3 2019 13:02

Sider