Regionreform

Brudd i region­samtaler i nord

Regionreform. Samtalene om en fylkessammenslåing mellom Troms og Finnmark gikk onsdag ettermiddag i stå.
29.11 2017 18:23

Foreslår å dele Viken

Regionreform. Det er nå en høring om oppløsning av vedtakene om regionsammenslåinger i Stortinget. Det foreslås at Viken deles i østre og vestre Viken.
7.11 2017 13:31

Stor uenighet i nord

Regionreform. Troms og Finnmark fylkesting er på ingen måte enige om navn på den nye fylkeskommunen. Minst fem forslag ligger på bordet.
1.11 2017 15:33

Full krangel om «navne­kupp» på Vest­landet

Regionreform. Hordaland og Sogn og Fjordane har vedtatt å slå seg sammen til en region de vil kalle Vestlandet. Reaksjonene fra resten av Vestlandet er skarpe.
31.10 2017 15:29

Dropper utvalg om politikerlønn

Politikk. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) dropper utvalget som skulle stanse milliongodtgjørelser til fylkespolitikere, fordi KS og fylkene boikotter et slikt utvalg. I stedet blir det en ekspertutredning.
30.10 2017 11:09

Sandvik er nye Trøndelags første fylkes­ordfører

Regionreform. Idag er det konstituerende møte for storfylket Trøndelag på Stiklestad. Arbeiderpartiet får fylkesordføreren og de fleste komitélederne.
18.10 2017 15:11

Støre: Region­reformen er et makk­verk

Regionreform. Regionreformen er et makkverk av en reform, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han for første gang gikk på talerstolen i det nye Stortinget.
10.10 2017 12:14

Sp foreslår full revers­ering av region­reformen

Regionreform. Senterpartiet foreslår at Stortinget opphever alle tvangssammenslåinger av fylker. KrF-nestleder Olaug Bollestad gjentar at partiet neppe vil støtte reversering.
28.9 2017 08:22

Ap fore­slår å rever­sere Viken

Regionreform. Ap-representanter fra Akershus, Østfold og Buskerud foreslår i Stortinget å oppheve sammenslåingen av de tre fylkene. Et liknende forslag varsles fra Finnmark.  
22.9 2017 13:25

Regioner best på klima

Podkast. Regionene er bedre egnet til å samordne klimainnsatsen enn den sektordelte staten, mener forsker Gro Sandkjær Hanssen i regjeringens ekspertutvalg for regionreformen.
14.9 2017 15:19

Sider