Resultatbørsen

Nytt helsehus bidrar til røde tall

Resultatbørsen. Driftsunderskuddet i Levanger kommune forklares med to hovedårsaker: Et nytt prinsipp for periodisering av variabel lønn og uventet store kostnader i helse- og omsorgssektoren.
6.3 2019 12:58

Sterke tall fra tidligere krisekommune

Resultatbørsen. Halden går med stort overskudd for tredje året på rad, og bygger opp disposisjonsfond for første gang i nyere tid.
4.3 2019 09:47

Pilene peker nedover i Bodø

Resultatbørsen. Marginalt driftsunderskudd for første gang siden 2014.
28.2 2019 10:24

Overskudd takket være nye oppdrettstillatelser

Resultatbørsen. I fire av de siste seks årene har Alta hatt en driftsmargin som er under det anbefalte nivået.
28.2 2019 09:45

Svakeste resultat på sju år i Gjøvik

Resultatbørsen. Driver så vidt  i pluss – netto driftsresultat falt kraftig i fjor.
28.2 2019 09:32

Bygger fond før sammenslåing

Resultatbørsen. Etter økonomisk krise for få år siden leverer Lenvik solid overskudd og bygger fond takket være ekstraordinære inntekter i fjor.
28.2 2019 09:17

Starter med marginalt overskudd

Resultatbørsen. Sammenslåingen til nye Færder kommune ble ingen stor økonomisk suksess i oppstartåret, ifølge de foreløpige regnskapstallene.
28.2 2019 08:58

Her er resultatene fra hele Kommune-Norge

Resultatbørsen. Nesten 300 kommuner er klare med sine regnskapsresultater for fjoråret. Her finner du oversikten.
1.3 2019 08:25

Tømmer fondene i Engerdal

Resultatbørsen. Nok en innlandskommune leverer dårlige regnskapstall. Kommunen er på vei til å tømme eget disposisjonsfond.
4.3 2019 09:34

Oppdrett redder Hitra fra røde tall

Resultatbørsen. Utbetalingene fra Havbruksfondet utgjør 12 prosent av alle inntekter i fjor – overskuddet ble på «bare» 8,5 prosent.
28.2 2019 08:19

Sider