Resultatbørsen

Svakeste resultat på fem år for Ringerike

Resultatbørsen. Netto driftsresultat ble mer enn halvert. Veksten i disposisjonsfond har stoppet opp.
20.2 2019 21:48

Nest beste resultat i nyare tid i Vestre Slidre

Resultatbørsen. Har tredobla disposisjonsfondet på tre år og hadde i fjor beste driftsmargin sidan 2006.
20.2 2019 21:40

Solid overskudd for en av landets fattigste

Resultatbørsen. På inntektslistene havner de nesten alltid nederst. Men Nannestad drifter solid for fjerde år på rad og setter rekord i disposisjonsfond.
20.2 2019 15:23

Stort underskot på Nordmøre

Resultatbørsen. Effekt av nye kostnadsnøklar og svikt i kraftinntektene er noko av forklaringa på eit driftsunderskot for tredje gong på seks år i Surnadal. Disposisjonsfondet er nesten halvert på eit år.
20.2 2019 15:12

Debuterer med underskudd

Resultatbørsen. Sammenslåingen av Larvik og Lardal var ingen umiddelbar økonomisk suksess, ifølge det ureviderte regnskapet for nye Larvik kommune.
20.2 2019 15:03

Solide regnskapstall i Drammen

Resultatbørsen. Kraftig redusert overskudd, men driftsresultatet er fortsatt godt over anbefalt nivå.
20.2 2019 14:53

Går helt til topps på regnskaps­tabellen

Resultatbørsen. En driftsmargin på over 20 prosent nord i Trøndelag, takket være nye oppdrettstillatelser i kommunen.
19.2 2019 19:33

Stort overskudd nok en gang i Vestby

Resultatbørsen. Har gigantfond og drifter med langt høyere margin enn landsgjennomsnittet.
19.2 2019 19:24

Gjør opp underskuddet like før sammenslåing

Resultatbørsen. Svelvik er endelig ferdig med gamle problemer, måneder før kommunen blir en del av nye Drammen.
19.2 2019 19:08

Dårlege tal før samanslåing

Resultatbørsen. Øykommune i Møre og Romsdal har driftsunderskot i sitt nest siste leveår.
19.2 2019 18:13

Sider