Resultatbørsen

To av tre har fått dårligere resultat

Resultatbørsen. Ekstra skatteinntekter og penger fra Havbruksfondet ser ut til å redde Kommune-Norge fra nullresultat i 2018, ifølge foreløpige regnskap. KS mener resultatene er dårligere enn ventet.
19.2 2019 09:48

Hadde gått i minus uten havbrukspenger og pensjon

Resultatbørsen. Driftsresultatet gikk kraftig tilbake i Kvinnherad, selv om kommunen fikk kunstige pensjonsinntekter og store summer fra Havbruksfondet i fjor.
15.2 2019 16:53

Rekordresultat i tidligere krisekommune

Resultatbørsen. Fire år på rad med sterke resultater i Kvæfjord, men også Troms-kommunen fikk hjelp av en nyvinning i fjor.
15.2 2019 16:40

Svakeste resultat på fire år i Sarpsborg

Resultatbørsen. Bykommunen i Østfold driver nærmest i null i et år med små investeringer, men økende driftsutgifter.
15.2 2019 16:32

Lite driftsunderskudd i Sør-Odal

Resultatbørsen. Utgiftene økte langt mer enn inntektene, og dermed ble solid overskudd til røde tall i regnskapet i løpet av ett år.
15.2 2019 16:25

Svakt resultat hos omsorgstopp

Resultatbørsen. Kraftig vekst i kostnadene spiser opp nærmest hele driftsmarginen i Lindesnes, viser foreløpige regnskapstall. Samtidig er disposisjonsfondet rekordstort.
15.2 2019 16:18

Solid margin tross svakere resultat i Harstad

Resultatbørsen. Investeringene gikk ned, men langsiktig gjeld økte med over 10 prosent i fjor.
15.2 2019 16:10

Setter rekord før sammenslåing

Resultatbørsen. Politikerne var så bekymret for økonomien i Nedre Eiker, at de ville gå sammen med Drammen. Nå leverer kommunen rekordtall måneder før sammenslåingen er et faktum.
15.2 2019 16:02

Tromsø med dårligste oppgjør det siste tiåret

Resultatbørsen. Lander driftsresultatet med nær 100 millioner kroner i minus.
15.2 2019 14:49

Regnskapsresultater på ny måte fra Kommunal Rapport

Fra redaksjonen. I år publiserer Kommunal Rapport flere artikler enn noen gang om regnskapsresultatene i Kommune-Norge. Automatisering gjør oppgaven mulig.
15.2 2019 10:45

Sider