Resultatbørsen

Knepent over­skudd takket være ekstra­inntekt i Vestnes

Resultatbørsen. Inntektene fra Havbruksfondet tilsvarer omtrent overskuddet i Vestnes i fjor.
15.2 2019 13:47

Oppdrettsauksjon ga rekordresultat

Resultatbørsen. Utbetaling fra Havbruksfondet gir stor driftsmargin og størst disposisjonsfond i moderne tid for Finnmarks-kommune.
18.2 2019 08:28

Resultatet nesten halvert i Hamar

Resultatbørsen. Driftsmarginen er fortsatt solid, og avtroppende rådmann Bjørn Gudbjørgsrud er veldig fornøyd.
15.2 2019 10:47

Fylkes­kommunene med svakere resultat i fjor

Økonomi. Driftsresultatet i fylkeskommunene falt i 2017. Her kan du sjekke hvilke fylkeskommuner som fikk best og dårligst resultat.
20.3 2018 08:37

Kraftig smell i fjor – risikerer å havne i Robek

Resultatbørsen. Et netto driftsunderskudd på 4 prosent gjør at fondene i Karasjok tømmes. Kommunen risikerer å havne i Robek om den ikke tar grep raskt.
8.3 2018 08:27

Oslo 2,5 milliarder i pluss

Resultatbørsen. Hovedstaden leverer det største driftsoverskuddet siden 2012, med en margin på over 4 prosent. Oslos resultat vil løfte hele kommunesektoren.
7.3 2018 09:00

Raskere ut av Robek

Resultatbørsen. Også Ballangen toger raskere ut av Kommunaldepartementets svarteliste enn planlagt. Målet er å være ute om ett år.
6.3 2018 14:42

Oslo bryter forskrift - ikke ferdig med regnskapet

Økonomi. Først neste uke - tre uker etter fristen i lovverket - vil Oslo kommune avlegge regnskapet for fjoråret. 33 kommuner har ennå ikke levert regnskapstall til Statistisk sentralbyrå - sjekk lista her.
1.3 2018 14:37

Avsluttet med stort driftsunderskudd

Resultatbørsen. Lardal avsluttet karrieren som selvstendig kommune med ett av fjorårets aller dårligste netto driftsresultater i Kommune-Norge, ifølge de ureviderte regnskapstallene.
1.3 2018 13:44

Svak margin lengst i nord

Resultatbørsen. Et godt driftsresultat i Finnmark skyldes inntekter som kommunen må sette på bundnet fond
28.2 2018 14:45

Sider