Resultatbørsen

Nok et år med høy drifts­margin i Drammen

Resultatbørsen. Stort overskudd, stadig større disposisjonsfond og relativt lav gjeld preget kommuneregnskapet i Drammen i fjor.
28.2 2018 09:02

Beste drifts­resultat på 20 år

Resultatbørsen. Ikke siden slutten av 1990-tallet har driftsøkonomien i Kommune-Norge vært så god som i de siste tre årene.
27.2 2018 14:08

Forklarer overskuddet for inn­byggerne via YouTube

Resultatbørsen. Med et netto driftsresultat på knapt 100 millioner kroner, tyr Rana-rådmannen til verdens mest populære videonettsted for å forklare innbyggerne hvordan pengene brukes.
26.2 2018 12:28

Stort overskudd i kommune som fikk stå alene

Resultatbørsen. Stortinget opphevet tvangsvedtaket om sammenslåing i høst. Nå leverer lille Leka den beste driftsmarginen på mange år.
26.2 2018 11:53

Solide tall i gammel krise­kommune

Resultatbørsen. For tredje året på rad leverer Grue solide driftsmarginer, og nå begynner endelig kommunen å bygge en liten buffer i regnskapet.
26.2 2018 10:53

Halvert resultat i sørlandsby

Resultatbørsen. Driftsresultatet ble dårligere enn det staten og KS regner som sunt, viser ureviderte tall fra Arendal.
26.2 2018 10:08

Byen sikrer gode tall før sammenslåing

Resultatbørsen. Når tre kommuner blir til én i Romsdal, er det bykommunen som sørger for at økonomitallene er gode.
23.2 2018 15:25

Ingen oljekrise i Stavanger-regnskapet

Resultatbørsen. Med en driftsmargin langt over 4 prosent leverer Stavanger et driftsregnskap som går bedre enn gjennomsnittet, tross den mye omtalte oljekrisen.
22.2 2018 12:01

Ut av ROBEK før sammenslåing

Kommunestruktur. Med et nytt solid driftsoverskudd har Ålesund akkurat penger nok til å komme ut av ROBEK, om ikke revisor finner store feil.
21.2 2018 15:00

Utgiftene øker mer enn inntektene i storby

Resultatbørsen. Tross et sterkt resultat falt driftsmarginen i Trondheim i fjor. Kommunen betalte 20 prosent mer i avdrag enn året før.
21.2 2018 14:47

Sider