Samferdsel

Mangler 800 ansatte for å overta fylkesveiene

Regionreform. Flere fylker har gitt opp å få tak i nok folk fra Vegvesenet, og søker i stedet eksternt.
Publisert i går, kl. 13.06

KS-leder: Klokt å skrote nasjonal ramme for vindkraft

Politikk. KS-leder Gunn Marit Helgesen mener det trengs en skikkelig gjennomgang av hele systemet for vindkraftsaker.
18.10 2019 09:54

Bærum-ordfører reagerer på E18-omkamp

Samferdsel. Det er flertall i Viken for omkamp om E18-utbygging. Dette må planlegges og behandles gjennom Oslopakke 3, ifølge fylkesrådslederen. Bærum-ordføreren reagerer.
2.10 2019 10:48

Statens vegvesen: Mulig å kutte 100 milliarder kroner

Samferdsel. Det går an å redusere kostnadene med 100 milliarder kroner på 120 veiprosjekter som i dag har en prislapp på 600 milliarder kroner, mener Statens vegvesen.
2.10 2019 07:43

Massiv motstand mot vindkraft i Norge

Politikk. Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja. Også blant folket er motstanden stor.
17.9 2019 08:19

Vest-Agder må ut med 100 mill. til entreprenører

Jus. Lagmannsretten økte beløpet med 5 millioner kroner.
17.9 2019 08:13

100 millioner til opp­rusting av viktige eksport­veier

Samferdsel. Regjeringen setter av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer raskere og tryggere fram.
3.9 2019 07:47

Nord-Aurdal får én million kroner i pris­penger

Samferdsel. For åttende gang deles prisen for Årets trafikksikkerhetskommune ut. 
27.8 2019 11:02

Lokale bom­penge­forhand­linger etter valget

Samferdsel. Regjeringen tilbyr mer penger til kollektivtransport og lavere bompengetakster. Forhandlinger med kommuner og fylker vil avgjøre hva det endelige resultatet blir. Reaksjonene lokalt spriker mellom partiene.
26.8 2019 11:54

Ordførere advarer regjeringen mot bom­penge­diktat

Politikk.  «Kaotisk» og «useriøst» kaller ordførere regjeringens håndtering av bompenger og byvekstavtaler. De krever forhandlinger hvis avtaler de er part i skal endres. 
21.8 2019 15:09

Sider