Samferdsel

Massiv motstand mot vindkraft i Norge

Politikk. Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja. Også blant folket er motstanden stor.
17.9 2019 08:19

Vest-Agder må ut med 100 mill. til entreprenører

Jus. Lagmannsretten økte beløpet med 5 millioner kroner.
17.9 2019 08:13

100 millioner til opp­rusting av viktige eksport­veier

Samferdsel. Regjeringen setter av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer raskere og tryggere fram.
3.9 2019 07:47

Nord-Aurdal får én million kroner i pris­penger

Samferdsel. For åttende gang deles prisen for Årets trafikksikkerhetskommune ut. 
27.8 2019 11:02

Lokale bom­penge­forhand­linger etter valget

Samferdsel. Regjeringen tilbyr mer penger til kollektivtransport og lavere bompengetakster. Forhandlinger med kommuner og fylker vil avgjøre hva det endelige resultatet blir. Reaksjonene lokalt spriker mellom partiene.
26.8 2019 11:54

Ordførere advarer regjeringen mot bom­penge­diktat

Politikk.  «Kaotisk» og «useriøst» kaller ordførere regjeringens håndtering av bompenger og byvekstavtaler. De krever forhandlinger hvis avtaler de er part i skal endres. 
21.8 2019 15:09

Bom­selskapenes kostnader stiger

Samferdsel. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener pengebruken i bompengeselskapene er «uvettig» og raser mot at selskapene bruker penger på «fest og moro».
20.8 2019 08:56

Mener prin­sippet om åpen­het brytes i bompenge­sakene

Samferdsel. Byvekstavtalene har et demokratisk underskudd som kan forklare mye av bompengemotstanden, mener forskere som har havnet midt i en politisk storm.
14.8 2019 10:08

Oslo vil ikke garan­tere lavere bom­penger

Samferdsel. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ikke garantere at Oslo vil redusere bompengesatsene selv om regjeringen legger mer penger på bordet til kollektivtransport.
13.8 2019 18:23

Flere politikere vil gi Ruter ansvar for lokaltogene

Samferdsel. Flere politikere, med Venstres Solveig Schytz i spissen, vil frata staten kontroll over lokaltogtrafikken og gi Ruter ansvar.
12.8 2019 07:32

Sider