Samferdsel

Ordførere advarer regjeringen mot bom­penge­diktat

Politikk.  «Kaotisk» og «useriøst» kaller ordførere regjeringens håndtering av bompenger og byvekstavtaler. De krever forhandlinger hvis avtaler de er part i skal endres. 
21.8 2019 15:09

Bom­selskapenes kostnader stiger

Samferdsel. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener pengebruken i bompengeselskapene er «uvettig» og raser mot at selskapene bruker penger på «fest og moro».
20.8 2019 08:56

Mener prin­sippet om åpen­het brytes i bompenge­sakene

Samferdsel. Byvekstavtalene har et demokratisk underskudd som kan forklare mye av bompengemotstanden, mener forskere som har havnet midt i en politisk storm.
14.8 2019 10:08

Oslo vil ikke garan­tere lavere bom­penger

Samferdsel. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ikke garantere at Oslo vil redusere bompengesatsene selv om regjeringen legger mer penger på bordet til kollektivtransport.
13.8 2019 18:23

Flere politikere vil gi Ruter ansvar for lokaltogene

Samferdsel. Flere politikere, med Venstres Solveig Schytz i spissen, vil frata staten kontroll over lokaltogtrafikken og gi Ruter ansvar.
12.8 2019 07:32

FNB-topp: – Erna Solberg forstår ikke bompengeproblemet

Samferdsel. Trym Aafløy har ledet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger til å bli jevnstore med Ap og Høyre i Bergen. Han mener statsministeren ikke har skjønt problemet.
2.8 2019 08:31

Ingen politiske garantier om jern­bane­stasjoner

Samferdsel. Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet gir ikke byene langs Intercity-linjene noen garantier om at de får stasjonene der de ønsker.
25.7 2019 08:23

Ap og Sp: Løfte­brudd om tog­stasjoner

Samferdsel. Regjeringen kan ikke løpe fra løftene om å plassere togstasjoner på Østlandet i byene, mener Ap og Sp, som ber samferdselsministeren oppklare jernbanedirektørens utspill.   
23.7 2019 14:49

Staten snur om tog­stasjoner i byene

Samferdsel. Jernbanedirektøren og Samferdselsdepartementet vil spare penger på å legge togstasjoner utenfor byene på Østlandet, stikk i strid med tidligere signaler.
22.7 2019 11:02

Slik er 50 ekstra milli­oner til bred­bånd fordelt

Samferdsel. De 50 ekstra millionene i bredbåndstilskudd som Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett er nå fordelt på fylkene, etter anbefaling fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. 
28.6 2019 16:26

Sider