Samferdsel

Disse forsikrer flest

Innkjøp. Se hvilke forsikringsselskap som forsikrer flest kommunale kjøretøy.
28.4 2015 09:27

Kommunene velger oftere elbil enn private

Innkjøp. I dag finnes det rundt 900 elbiler i Kommune-Norge. Andelen elbiler er rundt dobbelt så høy som i privatmarkedet. Sjekk hvilke biler som er kommunal sektors favoritt.
27.4 2015 08:42

Dette er kommune-bilen

Innkjøp. Gammel japansk traver og hippiebussens etterfølger troner toppen i Kommune-Norges bilpark.
24.4 2015 08:48

Her er Kommune-Norges veteranbiler

Innkjøp. Se oversikten over Kommune-Norges 734 veteranbiler.
23.4 2015 08:28

Regjeringen kutter bomselskaper

Samferdsel. Samferdselsdepartementet vil kutte antall bomselskaper fra om lag 50 til 3. Samtidig kan mange av de ansatte i Statens vegvesen bli flyttet over til et helt nytt veiselskap.
20.3 2015 08:40

Bodø kan få ny flyplass

Samferdsel. Regjeringen vil se på mulighetene for å bygge en ny flyplass i Bodø. Det skjer som en følge av at Forsvaret avvikler sin virksomhet der. – En historisk dag, sier byens ordfører.
6.3 2015 14:31

Fjerner omstridt gebyr

Samferdsel. Det er ikke hjemmel for å kreve saksbehandlingsgebyr fra teleselskaper som søker gravetillatelse, mener bystyret i Bergen.
6.3 2015 08:25

Vil ha flere bymiljøavtaler

Samferdsel. De statlige transportetatene vil ha flere byer med på bymiljøavtaler i sitt første samlete innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP). KS er godt fornøyd.
26.2 2015 15:16

Køprising har hatt svært varierende effekt

Samferdsel. Effekten av såkalt køprising har vært svært varierende. Trondheim har redusert biltrafikken i rushtiden med 10 prosent, men i Kristiansand har den gått ned med kun 3,2 prosent.
20.2 2015 08:23

Vil lage egne graveregler

Samferdsel. KS og storkommuner satser på å stoppe samferdselsministerens trussel om statlige gravekrav ved å lage egne regler for kommunene.
13.2 2015 08:32

Sider