Samferdsel

Nord-Aurdal får én million kroner i pris­penger

Samferdsel. For åttende gang deles prisen for Årets trafikksikkerhetskommune ut. 
27.8 2019 11:02

Lokale bom­penge­forhand­linger etter valget

Samferdsel. Regjeringen tilbyr mer penger til kollektivtransport og lavere bompengetakster. Forhandlinger med kommuner og fylker vil avgjøre hva det endelige resultatet blir. Reaksjonene lokalt spriker mellom partiene.
26.8 2019 11:54

Ordførere advarer regjeringen mot bom­penge­diktat

Politikk.  «Kaotisk» og «useriøst» kaller ordførere regjeringens håndtering av bompenger og byvekstavtaler. De krever forhandlinger hvis avtaler de er part i skal endres. 
21.8 2019 15:09

Bom­selskapenes kostnader stiger

Samferdsel. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener pengebruken i bompengeselskapene er «uvettig» og raser mot at selskapene bruker penger på «fest og moro».
20.8 2019 08:56

Mener prin­sippet om åpen­het brytes i bompenge­sakene

Samferdsel. Byvekstavtalene har et demokratisk underskudd som kan forklare mye av bompengemotstanden, mener forskere som har havnet midt i en politisk storm.
14.8 2019 10:08

Oslo vil ikke garan­tere lavere bom­penger

Samferdsel. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ikke garantere at Oslo vil redusere bompengesatsene selv om regjeringen legger mer penger på bordet til kollektivtransport.
13.8 2019 18:23

Flere politikere vil gi Ruter ansvar for lokaltogene

Samferdsel. Flere politikere, med Venstres Solveig Schytz i spissen, vil frata staten kontroll over lokaltogtrafikken og gi Ruter ansvar.
12.8 2019 07:32

FNB-topp: – Erna Solberg forstår ikke bompengeproblemet

Samferdsel. Trym Aafløy har ledet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger til å bli jevnstore med Ap og Høyre i Bergen. Han mener statsministeren ikke har skjønt problemet.
2.8 2019 08:31

Ingen politiske garantier om jern­bane­stasjoner

Samferdsel. Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet gir ikke byene langs Intercity-linjene noen garantier om at de får stasjonene der de ønsker.
25.7 2019 08:23

Ap og Sp: Løfte­brudd om tog­stasjoner

Samferdsel. Regjeringen kan ikke løpe fra løftene om å plassere togstasjoner på Østlandet i byene, mener Ap og Sp, som ber samferdselsministeren oppklare jernbanedirektørens utspill.   
23.7 2019 14:49

Sider