Samferdsel

Protesterer mot Intercity-utsettelse

Samferdsel. Politikere fra alle Østfold-kommunene vil samles langs Østfoldbanens vestre linje for å protestere mot en utsettelse av Intercity-satsingen.
21.2 2018 12:07

Ferjefri E39 blir trolig utsatt igjen

Samferdsel. Statens vegvesen åpner for at ferjefri E39 kan bli utsatt med ytterligere 17 år, til 2050. 
20.2 2018 08:22

Bane Nor vil utsette Intercity med flere år

Samferdsel. Dobbeltsporet jernbane og raskere reisetid på det sentrale Østlandet må skyves mange år fram i tid, konkluderer Bane Nor i en fersk rapport.
19.2 2018 09:04

Avviser forbud mot bensin- og diesel­biler

Energi og miljø. Byrådet i Oslo utreder hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at forbud mot fossildrevne biler er uaktuelt.
25.1 2018 15:58

Regjeringen vil fjerne behovs­prøving i taxi­bransjen

Samferdsel. Regjeringen vil beholde kravet om at drosjesjåfører må ha løyve, men ønsker å fjerne den såkalte behovsprøvingen.
11.12 2017 13:40

Byrådet i Oslo har god­kjent Fornebu­banen

Samferdsel. Byrådet i Oslo har godkjent reguleringsplanen for den nye Fornebubanen. Målet er at milliardprosjektet skal være ferdig i 2024.    
13.11 2017 09:02

Kommunalkomiteen foreslår ny ferje­modell

Samferdsel. Et flertall i kommunalkomiteen går inn for en satsing på ferjer til neste år, og regjeringen lover å sette av 100 millioner kroner til ferjefylker.
7.6 2017 08:32

Solvik-Olsen avfeier E18-kritikk som «bare tull»

Samferdsel. Byrådsleder Raymond Johansen mener staten overkjører den lokale viljen dersom E18 bygges ut som opprinnelig planlagt. – Bare tull, svarer samferdselsministeren.
23.5 2017 08:33

Kristian­sand får 300 millioner til kollektiv­transport

Samferdsel. Regjeringen gir 300 millioner kroner til Kristiansand over en treårsperiode, dersom byen utvider busstilbudet og bygger gang- og sykkelveier. 
18.5 2017 08:42

Ordførere krever bro over Oslo­fjorden

Samferdsel. Etter brannen i Oslofjordtunnelen, mener ordførerne i Ski og Nesodden at tunnelen må erstattes av en broforbindelse. I Røyken vil man ha begge deler.
8.5 2017 08:50

Sider