Samferdsel

Frustrert over forsinkete bymiljø­pakker

Samferdsel. Videre utbygging av bybanen i Bergen er i fare hvis ikke regjeringen får opp farten med bymiljøpakkene. Også andre storbyområder venter utålmodig på pengene som skal bidra til det grønne skiftet.
5.12 2016 08:18

Skuffet over nei til stor­flyplass

Samferdsel. Avinor vil ikke ha storflyplass i Lofoten. Reiselivssjefen frykter at regionen dermed vil tape i kampen om turistene.
24.11 2016 08:33

Ni fylker har fått dårligere veier

Samferdsel. I nesten halvparten av landets fylker er standarden på riks- og fylkesveiene blitt dårligere de siste fem årene, viser en ny rapport.
22.11 2016 08:38

Kampen om E18 vest for Oslo fortsetter

Samferdsel. Det rødgrønne byrådet i Oslo fortsetter å jobbe mot Bærum kommune og Vegvesenets plan for ny E18. Bærums ordfører anklager byrådet for uthalingstaktikk.
11.11 2016 08:10

Oslos byråd misfornøyd med Bærums E18-plan

Samferdsel. Bærum kommunes forslag til ny regulering av områdene rundt E18 mot Oslo, blir ikke godt mottatt på den andre siden av kommunegrensen.
25.10 2016 07:59

Byrådet vil femdoble bom­pengene på dager med høy forurensning

Samferdsel. Allerede til vinteren ønsker byrådet i Oslo å øke bompengene til 160 kroner på dager med mye luftforurensning.
23.9 2016 08:53

La fram forslag om ny E134-trasé til Bergen

Samferdsel. I tillegg til en ny trasé for E134 i Telemark, foreslår Statens vegvesen å koble på en ekstra strekning til Bergen. Slik kan reisetiden kortes ned med tre timer.
7.9 2016 08:34

Flere reiser kollektivt

Samferdsel. Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, nesten 5 prosent mer enn året før. Men i seks fylker falt trafikken per innbygger.
4.8 2016 11:37

Bedre nett i Lofoten

Samferdsel. Lofoten får sikrere internett med en ny fiberoptisk sjøkabel fra Bodø til Røst. Ordførerne i regionen har etterlyst det lenge.
29.7 2016 11:37

Oslo ønsker ikke ny rulle­bane på Garder­moen

Samferdsel. Et flertall i bystyret i Oslo ønsker ikke en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, fordi de frykter økt flytrafikk. Det rødgrønne flertallet vil heller ha tog.
28.6 2016 09:09

Sider