Skole

Lærer­normen stopper skole­forsking

Politikk. Et stort forskningsprosjekt med 6.000 elever fordelt på 150 skoler blir innstilt på grunn av lærernormen.
18.4 2018 10:56

Mange krever norrønt tilbake i norsk­faget

Skole. Rekordmange høringssvar har kommet inn til forslagene om slanking av norske skolefag. Mange fortviler over foreslåtte kutt og ivrer for å få nye ting inn.
17.4 2018 08:29

Nytt avslag for muslimsk friskole

Skole. Stiftelsen Den muslimske grunnskole har for andre gang fått avvist en søknad om å få starte muslimsk grunnskole i Oslo.
17.4 2018 08:48

Volds­utsatt Oslo-lærer tapte sak mot kommunen

Jus. En lærer tapte søksmålet mot Oslo kommune etter at han ble angrepet i klasserommet. Retten mener det ikke er snakk om grov uaktsomhet fra skoleledelsens side.
16.4 2018 10:12

Nybø vil ha flere lærere

Skole. Søndag går fristen ut for å søke høyere utdanning. I år ønsker høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) seg mange søkere til landets lærerutdanninger. 
13.4 2018 08:46

Borgerlig samling om vei­leder for skoleguds­tjenester 

Politikk. De fire partiene på borgerlig side er enige om å be regjeringen utarbeide en nasjonal veileder om skolegudstjenester i forbindelse med julehøytiden.
12.4 2018 12:06

OECD med flere råd om bedre yrkesfag

Skole. OECD vil ha nye tiltak på yrkesfag, og advarer om at andelen ungdommer som faller utenfor har økt de siste ti årene. 86.000 er i faresonen, ifølge ny rapport.
5.4 2018 14:40

Foreslår å fjerne retten til spesial­undervisning

Skole. Et utvalg vil fjerne dagens individuelle rett til spesialundervisning, legge ned PPT-tjenesten og omorganisere Statped.
4.4 2018 12:44

FpU vil filme muntlig eksamen 

Politikk. FpU vil at muntlig eksamen skal filmes, slik at det skal bli lettere for elever å klage dersom de føler seg urettferdig behandlet. 
3.4 2018 08:22

Elevenes motivasjon faller i løpet av ungdoms­skolen

Skole. Elevenes motivasjon går ned fra 7. til 10. trinn, viser resultatene fra Elevundersøkelsen. Utdanningsforbundet uttrykker uro over funnet.
28.3 2018 08:24

Sider