Skole

Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning

Oppvekst. Verran kommune gjorde ikke nok, mener tingretten.
10.1 2019 14:02

Utdannings­gapet mellom menn og kvinner øker

Skole. I 2017 hadde kvinner høyere utdanningsnivå enn menn i alle kommuner. Sjekk oversikten her.
8.1 2019 15:53

Veksling mellom skole og praksis motiverer elevene

Skole. Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis, er mer motivert og lærer mer, viser ny rapport.
8.1 2019 08:30

Eksperter mener mobil­forbud på skoler kan bryte med Grunn­loven

Skole. Jusseksperter mener måten mange skoler praktiserer forbud mot mobiltelefoner kan være i strid med både Grunnloven og menneskerettighetene.
7.1 2019 08:39

Ekstra­tilbud om matte­prøve for lærer­studenter videre­føres

Skole. Regjeringen har besluttet å videreføre sitt omstridte forkurs for lærerstudenter som fikk karakteren 3 i den enkleste matten på videregående.
7.1 2019 08:29

7 millioner kroner skal gi flere kvalifiserte grunnskolelærere

Skole. Regjeringen gir midler til ordninger som skal få ansatte i skolen som har begynt på lærerutdanningen, til å fullføre den. Målet er å kvalifisere flere lærere.
2.1 2019 08:23

483 færre grunn­skoler på 16 år

Skole. Elevtallet har økt med 3,3 prosent på ti år, men vi har 9,6 prosent færre grunnskoler. Sentralisering av skoletilbudet innad i kommunene er trolig hovedårsaken.
20.12 2018 08:54

Arbeidsgruppe skal gå løs på tidstyver i skolen

Skole. Kunnskapsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe for å redusere unødig tidsbruk i skolen.
17.12 2018 16:04

Oslo lærer elever på videregående minst

Skole. Hedmark, Sogn og Fjordane og Akershus bidrar mest til elevenes læring på videregående skole. Oslo lærer elevene minst når man ser på både studieforberedende og yrkesfag.
11.12 2018 07:00

Mange elever synes videre­gående er for lik ungdoms­skolen

Skole. Mange av elevene som begynner på videregående, mister motivasjonen fordi de opplever den som en fortsettelse av ungdomsskolen, viser ny rapport.
10.12 2018 13:10

Sider